NIEUWSWoningenplan van het OCMW van de Stad Brussel 2019 - 2024

Presentatie van het nieuwe woningenplan 2019-2024 van het OCMW voor te stellen. Dit plan maakt deel uit van het project “750 woningen”, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door de Stad Brussel en het OCMW.

Het woningenplan is een ambitieuze onderneming. Er worden 18 aparte projecten opgestart, met meer dan 250 wooneenheden die ontwikkeld zullen worden door het OCMW. Zo willen we niet alleen tegemoet komen aan het tekort aan huisvesting in Brussel maar willen we ook voldoen aan de nieuwe milieuvereisten.

Brussel heeft al jaren te kampen met een woningentekort. Het recht op behoorlijke huisvesting is een fundamenteel recht en is van essentieel belang om de kans te krijgen om zich te ontplooien. Vanuit deze overtuiging hebben de Stad Brussel en het OCMW meer dan tien jaar geleden besloten om actie te ondernemen door meer woningen aan te bieden die geen deel uitmaken van het commerciële circuit. Het is zo dat in 2006 het plan “1000 woningen” en in 2013 het plan “850 woningen” ontstaan zijn. In het verlengde van de voorgaande plannen voorziet dit plan in de bouw/renovatie van woningen in verschillende categorieën. Het OCMW investeert onder andere in buurten die investeerders soms links laten liggen om er kwaliteitsvolle woonplaatsen te ontwikkelen.

In het kader van dit plan zal het OCMW de nadruk leggen op het publiek dat in armoede leeft en zal het woningen ontwikkelen die beantwoorden aan specifieke noden. Het aantal bewoners dat in armoede leeft, stijgt voortdurend. Er worden steeds meer burgers, vooral mensen die sociaal afgezonderd leven (vrouwen, studenten of ouderen), geconfronteerd met socio-economische moeilijkheden tijdens de verschillende stadia van hun leven 1. Daarom wil onze instelling middelen aanreiken die ongelijkheid terugdringen, onder andere door nog meer woningen aan te bieden die aangepast zijn aan de noden van deze doelgroepen.

Tot slot heeft onze maatschappij de plicht om het milieu te beschermen. De huidige noodsituatie verplicht ons om te bezinnen over onze manier van werken. Het OCMW heeft niet gewacht om actie te ondernemen tot het probleem in de media kwam. Het ontwikkelt rond dit thema al meer dan 10 jaar een ambitieus beleid via Agenda 21, via de cel Energie en via het departement Werken. Toch moet het OCMW, als belangrijke openbare speler, zijn inspanningen verderzetten en zelfs vergroten.

Dit plan wil via de vooropgestelde richtlijnen tegemoet komen aan deze thema’s.


Woningenplan van het OCMW van de Stad Brussel 2019 - 2024

Presentatie van het nieuwe woningenplan 2019-2024 van het OCMW voor te stellen. Dit plan maakt deel uit van het project “750 woningen”, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door de Stad Brussel en het OCMW.