WERKING


Van maandag tot zaterdag, vanaf 5u, recupereert DREAM onverkocht fruit en groenten bij de deelnemende handelaars. De producten worden vervolgens gesorteerd en opgeslagen in de koelkamers. Rond 8u worden de voorraden gecodeerd op het platform van de “Schenkingsbeurs”.

’s Morgens rond 6u recupereert DREAM onverkocht fruit en groenten bij de deelnemende handelaars. 6 dagen op 7.

De producten worden vervolgens gesorteerd en opgeslagen in de koelkamers, waarna ze worden gecodeerd op het platform van de “Schenkingsbeurs”.


Eenmaal in ontvangst genomen, worden de bestellingen voorbereid.

Tussen 8u en 13u30 worden de bestellingen aan de bestemde verenigingen geleverd. Ondertussen worden andere producten opgehaald bij bijkomende leveranciers.

De verenigingen herverdelen het fruit en de groenten aan de begunstigde personen.


Wat meer over de Schenkingsbeurs

De Schenkingsbeurs is een informaticaplatform, opgezet door de Federatie van Sociale Ondernemingen (FSO), KOMOSIE vzw en Level IT. Het wil de giften van voedsel vergemakkelijken door de bedrijven die over onverkochte waren beschikken (de schenkers) in contact te brengen met de verenigingen die op zoek zijn naar giften (de ontvangers).

De twee belangrijkste doelstellingen van de Schenkingsbeurs zijn:
  • voedselgiften vergemakkelijken en de kans bieden op snelle herverdeling van de onverkocht waren;
  • nieuwe schenkingsbronnen aanboren voor wie actief is binnen de voedselhulp.
Iedere vereniging die schenkingen wil ontvangen, moet zich op het platform registreren. Deze inschrijving is gelinkt aan het ondertekenen van een handvest dat de ontvanger verbindt aan het project en de ethische principes ervan.

Het platform biedt de kans om gemakkelijk nieuwe voedingsstocks aan te kondigen en ze te beheren. De ontvangers die met het platform verbonden zijn, kunnen de beschikbare aanbiedingen raadplegen en de producten reserveren die hen interesseren. DREAM is al snel de voornaamste schenker geworden voor de Schenkingsbeurs in het Brussels gewest. Ondertussen werden reeds meer dan 70 verenigingen bevoorraad door DREAM, waaronder een vijftigtal op regelmatige basis.

  Info & contactDREAM
Esteban JAIME TORNIN
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 563 66 44
 esteban.jaimetornin@ocmwbxl.brussels
 Dream op Facebook