PROJECT BEWAKING


Het Project Bewaking bevordert de toekomstige integratie in de opleidingssector die specifiek is voor de bewakingssector.

De doelstellingen zijn dDe inschakeling bevorderen via de specifieke opleidingen van de bewakingssector. De lege gebouwen bewaken en er zo voor zorgen dat deze gebruikt kunnen worden door de begunstigden van het OCMW (transitwoningen).

Activiteiten:
  • Bewakingsrondes van de gebouwen, controle op het openen en het sluiten van de deuren, technisch nazicht (elektriciteit, sanitair, enz.).
  • Onthaal: huurders in transit, techniekers tijdens een tussenkomst, enz.
  • Permanenties: aanwezigheid op de site en indien nodig tussenkomst bij conflict
  • Contactpunt: elk probleem dat niet onmiddellijk kan opgelost worden wordt doorgegeven aan de gepaste dienst volgens de procedures die in voege zijn.


  Info & contact


Project Bewaking
Adnan Saleh Houssein
  02 563 66 11
 adnan.salehhoussein@ocmwbxl.brussels

Gilles plumier
  02 543 62 43
 gilles.plumier@ocmwbxl.brussels