SCHOONMAAK ICT-MATERIAAL


Schoonmaak ICT-materiaal is en socioprofessionele inschakeling van laaggeschoolden begunstigen in de sector van het onderhoud van groene ruimtes.

Met deze service kunnen mensen die tewerkgesteld worden in het kader van artikel 60§7 krijgen de kans om een opleiding te vormen en om werkervaring op te doen in de sector van de schoonmaak en het onderhoud van ICT-materiaal.

Dit project wordt erkend als een initiatief van sociale inschakelingseconomie.

Activiteiten:
Schoonmaak en onderhoud van Pc’s (klavieren en schermen) van het informaticapark van de interne en externe diensten van het OCMW, de sociale antennes, de rusthuizen en Project Renobru.

  Info & contact


Schoonmaak ICT-materiaal
Adnan Saleh Houssein
  02 563 66 11
 adnan.salehhoussein@ocmwbxl.brussels

Gilles plumier
  02 543 62 43
 gilles.plumier@ocmwbxl.brussels