LINNENDIENST


De Linnendienst is een dienst die door het OCMW van Brussel aangeboden wordt aan de ziekenhuizen en homes, welke dienst elk jaar instaat voor een beroepsopleiding van 55 tot 60 stagiairs "artikel 60".

De Linnendienst beheert een ziekenhuiswasserij die de labels ISO 9001, 14001 & EN 14065 bezit, wat een zeer strikt milieu- en kwaliteitssysteem garandeert.

Zijn specialiteit is de verhuring en het onderhoud van hotellinnen, operatielinnen en werkkledij voor de ziekenhuizen en homes. Hij beheert eveneens een departement voor het onderhoud van het linnen van de rusthuisbewoners. Sinds kort houdt hij zich ook bezig met het in situ beheren van het ondergoed van bepaalde klanten.

De dienst staat in voor de beroepsopleiding van 55 tot 60 stagiairs per jaar in het kader van het artikel 60 van de organieke wet op de OCMW ’s.

  Info & contact


Linnendienst
Hertstraat 375
1070 Brussel
  02 563 12 50
  02 563 12 98