PROXYMOVE


Proxymove biedt een efficiënte verhuisservice, snel en goedkoop is ten voordele van een publiek dat de middelen niet heeft om beroep te doen op privéverhuisdiensten. De socioprofessionele inschakeling bevorderen van de begunstigden van het OCMW in de sector van de verhuistechnieken.

Proxymove levert verhuisdiensten aan een sociaal tarief. Het gaat om een buurtdienst voor mensen die zich de diensten van de privémarkt niet kunnen veroorloven.

Proxymove levert eveneens verhuisdiensten aan klassieke prijzen aan het verenigingsleven, de publieke sector en aan particulieren.

Voor grotere verhuisopdrachten werkt Proxymove nauw samen met de Schrijnwerkerij. Omgekeerd biedt Proxymove hulp aan de Schrijnwerkerij bij ophalingen en leveringen.

  Info & contact


Proxymove
Adnan Saleh Houssein
  02 563 66 11
 adnan.salehhoussein@ocmwbxl.brussels

Gilles plumier
  02 543 62 43
 gilles.plumier@ocmwbxl.brussels