CYCLUP - SORTEERCENTRUM


Het sorteercentrum voor textiel is een nieuw project dat in november 2017 opgestart werd in de Hoogstraat 296C. Het dient als bevoorradingsbron voor het project Cyclup.

Doelstellingen
  • De socioprofessionele inschakeling van de begunstigden van het OCMW bevorderen in de sector van de recyclage, van het sorteren van textiel en als fietskoerier;
  • De bevolking sensibiliseren voor de afvalproblematiek en de recyclagekanalen bevorderen, met duurzame ontwikkeling als doel;
  • Afval omvormen tot (hulp)middel. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het optimaal hergebruiken van giften, onder andere door samenwerkingsverbanden te creëren met externe structuren (stylisten, kunstscholen, enz.) die specifieke materialen of kledingstukken zoeken;
  • Textiel ter beschikking stellen aan Cyclup en de externe partners (Tale Me, Neocycle, enz.) met als doel om het hergebruik van het gedoneerde textiel te maximaliseren;
  • In samenwerking met de vormers van Cyclup, collecties en kleerhangers creëren voor deze winkel met tweedehandskledij.


  Info & contactCYCLUP - Sorteercentrum
Hoogstraat 296c
1000 Brussel
  0490 52 21 57
 cyclup@ocmwbxl.brussels