DIENSTEN    Sociale actie    Externe diensten    De Buurthuizen  

DE BUURTHUIZEN


De Buurthuizen hebben als opdracht het aangaan van de strijd tegen het isolement van iedere persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijke en culturele leven van de buurt en het begunstigen/versterken van de sociale samenhang (tussen gebruikers en het verenigingsleven van de buurt/de openbare instellingen) vanuit de bezorgdheid tot preventie van individuele of collectieve problematieken waarmee het publiek te maken krijgt.

De Buurthuizen streven er naar een ruimte te zijn die openstaat voor iedereen, met een bijzondere aandacht voor de 30 tot 75 jarigen en de vrouwen. De werkpijlers die de voorkeur van de Buurthuizen genieten zijn: de permanente opvoeding, de collectieve- en gemeenschapsacties, evenals het individuele sociale werk.

Er zijn op het ogenblik 12 Buurthuizen ingeplant in de verschillende wijken van de Stad Brussel.

De Buurthuizen bieden aan de inwoners van de Stad Brussel talrijke gezellige ruimtes, waar diegenen die dat vragen hun sociale problemen kunnen oplossen, deelnemen aan workshops en aan activiteiten, andere mensen kunnen ontmoeten en een gezellig moment kunnen delen.

De maatschappelijke assistenten van de Buurthuizen ontvangen de bewoners van de Stad Brussel in het Buurthuis van hun keuze, om hen in te lichten over en hen te begeleiden bij de verschillende sectoren van het maatschappelijke leven:
  • observeren, analyseren en aan het licht brengen van de collectieve problemen of behoeften van de betrokkenen;
  • kennen en coördineren van alle plaatselijke hulpbronnen;
  • voorstellen formuleren om tegemoet te komen aan de collectieve behoeften, en oplossingen in acties omzetten naar de betrokkenen toe.
Voor minder validen bestaan er bezoeken aan huis.

De Buurthuizen kunnen ook, onder bepaalde voorwaarden, taxicheques toekennen aan senioren en aan mensen met beperkte mobiliteit. De Buurthuizen bieden de volgende nabijheidsdiensten aan:
  • winkelpendeldienst, pedicuredienst, kapper, warme maaltijden;
  • toegang tot de cafetaria’s van de Buurthuizen (ontspanning en gesprekken);
  • collectieve activiteiten, georganiseerd en beheerd door de animatoren van de Buurthuizen: workshops, culturele bezoeken, uitstapjes, feestmaaltijden, cyberclubs volwassenen en senioren;
  • Maar ook : taakschool, schoolhulp, stages voor kinderen, alfabetiseringscursussen, gesprekstafels, informaticacursussen, gespreksgroepen, enz.
De Bu urthuizen beschikken eveneens over een "Plan Isolement".

  Info & contactBuurthuizen
Antwerpselaan 31
1000 Brussel
  02 209 62 70
 info@lmdq.be
 www.debuurthuizen.be