EEN VERANTWOORD BEHEER VAN DE NATUURLIJKE BRONNEN


Het beheren van de natuurlijke rijkdommen (biodiversiteit, water, energie,...) op planetair vlak is tegenwoordig zonder meer onhoudbaar. De aangroei van de wereldbevolking laat geen andere keuze toe dan op zoek te gaan naar een rationelere manier om met deze bronnen om te gaan, of het nu gaat om water, energie, gronden, voedsel…

Europa behoort vandaag tot de grootste verantwoordelijken voor deze overconsumptie. De Stad Brussel, gelegen in het hart van Europa, dient dus het goede voorbeeld te geven.

Voorbeelden van acties:
 • De stedelijke biodiversiteit in stand houden
 • Gemeenschappelijke groene ruimtes aanleggen
 • Beheer en opvang van regenwater in de gebouwen van de Stad en van het OCMW
 • Coördineren en versterken van de maatregelen die door het OCMW genomen werden op het vlak van energie
 • De Stad en het OCMW voorzien van groene energie
 • Een windmolen plaatsen in de Linnendienst van het OCMW
 • De gebruikers en het personeel van de Stad en van het OCMW sensibiliseren voor energiebesparing
 • Compostbakken op maat maken
 • Verlengen van de levensduur en herconditioneren van het informaticapark van het OCMW
 • Het papierverbruik binnen het OCMW verminderen
 • De vergaderingen en beraadslagingen van het OCMW informatiseren
 • De inkomende en uitgaande facturen van het OCMW informatiseren
 • Een concept uitwerken en in voege brengen van een "Herbronningproject" in de Marollen


  Info & contactCoördinatie van de Lokale Agenda 21
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 66 44