EEN MODERN EN DOELTREFFEND BESTUUR


In het kader van de uitwerking en van het in voege brengen van de Lokale Agenda 21 zijn de Stad en het OCMW van Brussel van plan om acties te voeren die bijdragen tot een efficiënt, modern en transparant beheersmodel.

Voorbeelden van acties:
  • De engagementen van Aalborg uitvoeren
  • Mechanismen en instrumenten voor opvolging-evaluatie uitwerken
  • Een cel interne audit creëren en een proces van interne controle uitwerken
  • Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de leveringen en diensten van het OCMW
  • Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de werken en diensten van het OCMW


  Info & contactCoördinatie van de Lokale Agenda 21
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 66 44