VACATURESTweetalig Vastgoedbeheerder (V/M/X)

Voor het Departement Eigendommen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een tweetalig Vastgoedbeheerder (V/M/X)

Deze is verantwoordelijk voor het toezicht op het algemeen erfgoedbeheer van de goederen van het OCMW van de stad Brussel.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het patrimoniumbeheer van de goederen (waardering, opvolging van verkavelingsprojecten, aanvragen en opvolgen van opmetingen en afpalingen, enz.)
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van aan- en verkoopprojecten
 • Je verzamelt en analyseert vergelijkingspunten en voert interne expertises en evaluaties van onroerende goederen uit
 • Je legt de nodige contacten met gemeentediensten en regionale diensten voor de opvolging van dossiers
 • Je voert rechtstreekse onderhandelingen uit voor de aan- en verkoop van goederen
 • Je houdt de overzichtstabellen voor de aan- en verkoopoperaties up to date

Jouw profiel

 • Je neemt initiatief en bent een teamplayer
 • Je gaat georganiseerd te werk bij het opstellen en opvolgen van dossiers
 • Je hebt goede analytische en synthetische vaardigheden
 • Je hebt een Belgisch diploma (Bachelor of Master) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je hebt minstens 3 jaar professionele ervaring in vastgoedexpertise- en beheer
 • Je hebt een goede kennis van regionale wetgevingen omtrent de vastgoedsector
 • Je bent tweetalig (FR/NL) of hebt je studies in het Frans of Nederlands gedaan en je diploma hoger onderwijs in een andere taal dan die van je humaniora behaald (NL/FR)
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je gaat vlot om met klassieke softwareprogramma’s (Office, Brugis, enz.)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B4 of A4 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3. 044,82 € (Bachelor) of 3. 547,39 € (Master), dat hoger kan liggen na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen.

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4539I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/05/2021

Download de vacature in PDF-formaat