TRANSPARANTIE


Jaarverslag van de Secretaris-generaal

Boekjaar 2018

Artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten

Lijst van de reizen

Overheidsopdrachten deel 1

Overheidsopdrachten deel 2

Lijst van de toegekende subsidies


Samenstelling van de Kabinet van de Voorzitster Karine LALIEUX

Samenstelling op 16/10/2019


Budget

Budget 2019

Algemene beleidsnota 2019

Algemeen beleidsprogramma

Budget 2020

Algemene beleidsnota 2020

Tweejaarlijks plan 2020-2021Jaarrekening

Rekeningen 2018Organigram van het OCMW

Organigramme  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39