HANDICAP


Het OCMW wenst aan personen met een handicap de gepaste tools aan te reiken zodat ze zich makkelijker kunnen integreren in de maatschappij.

Het Centrum voorziet in verschillende diensten aan personen met een handicap en zorgt voor huisvesting, opvoeding, scholing, medische en psychosociale begeleiding en sociale steun aan hun gezinsmilieu.

Er worden zowel sociale en paramedische aanpassingen aangeboden als sociale, creatieve of recreatieve activiteiten die het mogelijk maken om vaardigheden te verwerven of te behouden die voor het dagelijks leven noodzakelijk zijn.

Dit bevorderd de integratie in de maatschappij.


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39