FLATS VOOR VOLWASSENEN MET EEN MENTALE HANDICAP


Het OCMW beschikt over verschillende soorten huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap.

Medori
Het Centrum Medori ontvangt ’s nachts en tijdens het weekend kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap. Ze krijgen er o.m. huisvesting, opvoeding, scholing, medische en psychosociale begeleiding, maar ook sociale steun aan hun gezinsmilieu aangeboden. Medori biedt enerzijds sociale en paramedische aanpassingen aan en anderzijds sociale, creatieve of recreatieve activiteiten die het mogelijk maken aan hun bewoners om vaardigheden te verwerven of te behouden die voor het dagelijks leven noodzakelijk zijn. Hierdoor wordt hun integratie in de maatschappij bevorderd. Het Centrum Medori herbergt 15 volwassenen, waarvan 5 zogenaamde zwaar zorgbehoevende personen. Het centrum is heel het jaar door open.

Beiti
De dienst begeleid wonen Beïti staat in voor de begeleiding van personen met een handicap die alleen wonen, met het oog op het behoud of het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en met het oog op een optimaal familiaal en sociaal integratieniveau. De dienst beschikt over 6 appartementen die gelegen zijn te Laken en 12 te Neder-Over-Heembeek. Beïti wil de bewoners de gelegenheid te geven om zelfstandig te leven met hulp van een geïndividualiseerde begeleiding.

  Info & contact


Centrum Médori
Medoristraat 70
1020 Brussel
  0490 49 38 06

Beiti 1
Medoristraat 70
1020 Brussel
  0490 49 38 06

Beiti 2
Pieter en Pauwelstraat 15
1120 Brussel
  0490 49 38 06