ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN KINDEREN EN JONGEREN ONDER MANDAAT


Het OCMW van Brussel heeft de intersectie en de socio-opvoedkundige begeleiding voor kinderen en jongeren in een familiaal kader, evenals de voorbereiding op de autonomie voor oudere adolescenten toevertrouwd aan drie instellingen.

De teams van opvoeders en psychosociale werkers staan daar in voor een specifieke en professionele socio-opvoedkundige hulp, in overleg met de families en de bevoegde diensten.

Alle diensten staan in voor een warm onthaal, in een kader dat aangepast is aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Tehuis Juliette Herman

Medoristraat 70
1020 Brussel
  02 563 54 00
  02 563 54 30

Het Tehuis Juliette Herman onthaalt en huisvest 24 kinderen in de groepen Bambi (0-7 jaar) en Gemini (7-18 jaar).


Google Map

Familiaal Tehuis Huldergem

Huldergemlaan 9
1020 Brussel
  02 268 33 53

Het tehuis onthaalt en herbergt op middellange of lange termijn 6 kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.


Google Map

Huis in de stad "Begijnhof"

Grootgodshuisstraat 12
1000 Brussel
  02 217 77 32

Het tehuis onthaalt en herbergt op middellange of lange termijn 15 kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.


Google Map

De Dienst Intersectie

Medoristraat 70
1020 Brussel
  02 563 54 40
  02 563 54 30


De Dienst Intersectie gelast zich met de socio-educatieve begeleiding van kinderen en jongeren in gezinsmilieu en, voor de oudere adolescenten, met de voorbereiding van hun autonomie. Hij staat met name in voor de opvolging op middellange termijn van de jongeren die openbare instellingen voor jeugdbescherming verlaten hebben en komt eveneens tussenbeide op korte termijn.


Google Map


  Info & contact


Centraal onthaal
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 543 63 39