VACATURESSociaal assistent- hoofd van de cel studenten (M/V/X)

Voor het beheer en de begeleiding van de sociale ploeg en de verdere ontwikkeling van de dienst in nauwe samenwerking met de coördinatrice, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en sociaal assistent- hoofd van de cel studenten (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken

1. Het beheer van en het toezicht op de ploeg
 • De nieuwe ploegleden begeleiden op sociaal, technisch, deontologisch en administratief gebied
 • De Studiereferenten ondersteunen in het beheer van de sociale dossiers, beschikbaar zijn voor de Studiereferenten door open te staan voor dialoog en door gepaste antwoorden te formuleren
 • Supervisies en intervisies organiseren
 • De ploegleden begeleiden in de concrete werkorganisatie met als doel te beantwoorden aan de vereisten wat kwaliteit en kwantiteit betreft
 • Instaan voor de dagelijkse en algemene organisatie van de dienst
 • De professionele relaties tussen de werknemers van de Cel stimuleren, steunen en coördineren
2. De ontwikkeling van de dienst
 • In overleg met de coördinatrice deelnemen aan de ontwikkeling van de dienst: onderzoek, discussies, evaluaties, intern overleg en ideeën uitwisselen
 • Resultaten van analyses bestuderen en samen met de ploeg verbeteringen voorstellen
3. Toezicht op het beheer van de individuele dossiers
 • De conformiteit van de dossiers valideren waar men rechtstreeks verantwoordelijk voor is, in overeenstemming met de gangbare wetten en procedures
 • Alle nodige stappen ondernemen zodat de belanghebbenden de juiste informatie doorkrijgen in het kader van de dossiers waar men rechtsreeks verantwoordelijk voor is
 • Overzichten en andere beheertools superviseren (informatie verzamelen binnen de gevraagde termijnen, supervisie van de gegevens die verzameld worden door de agenten)

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (diploma maatschappelijk werker of gegradueerd sociaal verpleger) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken)
 • U hebt gevoel voor initiatief en werkt oplossings- en resultaatgericht
 • U bent een dynamisch persoon met goede organisatorische vaardigheden en bent in staat uw werk op zelfstandige wijze te organiseren, met inachtneming van de deadlines
 • U beschikt over excellente rapporteringsvaardigheden, bent in staat vergaderingen te leiden
 • U bent vaardig in het begeleiden van anderen
 • U kan omgaan met conflicten en handelt altijd met integriteit en professionalisme
 • U hebt de kennis over de organisatie van het onderwijs in België
 • U hebt een excellente kennis van Word, Excel, Power Point, Outlook, Lotus Notes
 • U beheerst het Nederlands perfect en hebt kennis van het Frans
 • U hebt minstens drie jaar professionele ervaring in de sociale sector
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • Professionele ervaring met team-management is een troef

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BH5
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit) = 2988,78 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4402 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20/06/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat