VACATURESJunior systeembeheerder (M/V/X)

Voor de Dienst Informatica en Methoden (DIM)), het OCMW van de Stad Brussel zoekt een junior systeembeheerder (M/V/X)

Om het team te versterken dat instaat voor het computerpark van het OCMW van de Stad Brussel.

Het doel van de DIM is IT-infrastructuur leveren, onderhouden en ontwikkelen dat aangepast is aan de behoeften van de gebruikers, waarbij de economische en ecologische belangen waaraan het OCMW gebonden is, in acht worden genomen.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U analyseert en implementeert de vereiste verbeteringen in de IT-systemen, meer bepaald de elementen die betrekking hebben op de werkomgeving van de gebruiker : Windows, Citrix, beheer van de applicaties die op de werkstations worden gebruikt (fysiek en virtueel)
 • U werkt in de tweede lijn in een ondersteunende rol, waarbij u nauw samenwerkt met de helpdesk in de eerste lijn
 • U definieert de ondersteunende processen en schrijft documentatie voor de collega’s van de 1ste en 2de lijn
 • U werkt samen met de technisch verantwoordelijke om de infrastructuur te ontwikkelen volgens een precieze en klantgerichte strategie

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma of U hebt een gelijkwaardigheidsbeslissing die het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is op het ogenblik van de aanwerving :
 • Licentiaats-/masterdiploma in computerwetenschappen
  OF
  Graduaats-/bachelordiploma in de computerwetenschappen
 • U beheerst een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) perfect
 • U heeft een basiskennis van de andere taal van het Gewest en een passieve kennis van technisch Engels
 • U bent houder van het SELOR-taalcertificaat of u bent bereid het te behalen
 • U heeft een goede beheersing van de IT-tools en van de installatie, het beheer en de ondersteuning van Microsoft Windows 2012/2016/2019-serversystemen
 • U heeft enige kennis in scripting (Powershell, VBScript, ...)
 • U heeft kennis van virtualisatie (VMware vsphere en/of Citrix Xenapp)
 • U bent bekend met verschillende netwerkprotocollen en met VOIP-, IPTV- en Wifi-technologie
 • U heeft minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • U heeft een goede werkorganisatie, bent proactief en creatief
 • U heeft goede analytische en synthesevaardigheden, evenals goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en rapportagevaardigheden
 • U werkt klantgericht, probleemoplossend en resultaatgericht
 • U bent stressbestendig, rigoureus en flexibel
Kennis in de volgende producten is een pluspunt :
 • MSSQL-databasebeheer,
 • Linux Redhat
 • GLPI en Fusion Inventory

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1 of B1 onder voorbehoud van voorlegging van het vereiste diploma of gelijkwaardigheidsbesluit op het moment van aanwerving
 • Bruto maandloon aan de huidige index : A1 Min. (zonder dienstanciënniteit) = 3.118,18 € - Max. (23 jaar dienstanciënniteit) = 4.482,85 €
 • Bruto maandloon aan de huidige index : B1 Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.347,81 € € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 3.580,42 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4509 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 13/12/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat