VACATURESAdjunct-verantwoordelijke van de sector facturatie van het back office (V/M/X)

Voor het Departement van Maatschappelijk Welzijn, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en adjunct-verantwoordelijke van de sector facturatie van het back office (V/M/X)

Voor de opvolging van de uitgaven betreffende gezondheidszorg en huisvesting en voor de optimalisering van de financiering van de tenlasteneming van de gezondheidszorgen.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U neemt deel aan het beheer van de Human Ressources
 • U staat in voor de organisatie, de coördinatie en de optimalisatie van de activiteiten van de sector
 • U ondersteunt uw medewerkers in hun activiteiten
 • U draagt bij tot de ontwikkeling van beheersindicatoren
 • U identificeert de noden op het vlak van informaticatools
 • U bereidt de bewijsstukken voor in het kader van de jaarlijkse controle van de POD MI

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (graduaat/bachelor) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)
 • U kan een beknopt gesprek voeren in de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U hebt uitstekende analytische vaardigheden, u bent in staat om complexe procedures toe te passen en bent oplossings- en resultaatgericht
 • U bent in staat om een team te coördineren en te leiden en hebt hierin een ervaring van minimum 2 jaar
 • U hebt sterke organisatorische vaardigheden en bent in staat om zelfstandig te werken evenals het werk van anderen te coördineren
 • U hebt excellente communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en beschikt over een uitstekend rapporteringsvermogen
 • U hebt uitstekende computervaardigheden (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Lotus Notes, Workflows)
Ervaring met boekhouding in de publieke sector is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B4 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving :
 • Maandelijks bruto B4 volgens de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.044,82 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 4.842,36 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4474 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 15/06/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat