VACATURESMaatschappelijk werker - job coach (M/V/X)

Voor het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en maaschappelijk werker - job coach (M/V/X)

Het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie heeft als opdracht om mensen te helpen om een geschikte en duurzame werkgelegenheid te vinden, en om economische activiteiten te bevorderen en te ontwikkelen in sectoren met een hoog werkgelegenheidspotentieel.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U organiseert de selectie voor het personeel dat tewerkgesteld wordt met een inschakelingscontract (artikel 60§7) en stage First
 • U staat in voor de socioprofessionele inschakeling via aangepaste begeleiding van de medewerkers met een inschakelingscontract (artikel 60§7) en in stage First, intern en extern
 • U stelt zowel een plan voor competentieverwerving voor elke medewerker op in samenwerking met de referent van de gebruiker als regelmatige verslagen tijdens de uitvoering van het arbeidscontract
 • U staat in voor de wekelijkse coaching van de medewerkers met moeilijkheden in het kader van hun arbeidscontract, stelt een actieplan op en identificeert de mogelijke oplossingen
 • U staat in voor een intensieve opvolging van de medewerkers die einde contract zijn
 • U werkt samen met de verschillende diensten van het OCMW

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor/graduaat maatschappelijk werker) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving.
 • U heeft kennis over socioprofessionele inschakeling
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt over basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • U bent dynamisch, werkt op georganiseerde wijze en bent luisterbereid
 • U heeft sterke analytische en synthetische vaardigheden en een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk) en animeert vergaderingen met gemak
 • U beheerst de coachingtechnieken
 • U werkt zowel klant- als oplossings- en resultaatgericht
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BH1
 • Maandelijks bruto aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.301,82 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.510,30 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4467 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 22/04/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat