VACATURESVerantwoordelijke van de sector medische zorgen (V/M/X)

Voor de dienst Back Office van het departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en verantwoordelijke van de sector medische zorgen (V/M/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U coördineert de activiteiten van de sector in functie van de richtlijnen die bepaald zijn door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • U adviseert de directie van uw departement over de thema’s die behandeld worden door uw sector, namelijk :
  • Beheren en afleveren van de dekkingsverzekering van de medische kosten
  • De sociaal werkers steunen wat betreft de verzekerbaarheid en het nazicht van de bevoegdheden van het OCMW voor de tenlasteneming van de gezondheidszorgen
 • U stuurt de doelstellingen die toegewezen zijn aan uw sector en volgt deze op
 • U ontwikkelt aangepaste werkinstrumenten : uitwerken en opstellen van procedures, ontwikkelen van informaticatoepassingen en van cursusmateriaal dat betrekking heeft op de thema’s die behandeld worden door de sector van de medische zorgen
 • U ontwikkelt indicatoren die het mogelijk maken om de impact te evalueren van de maatregelen die uitgewerkt zijn en die de doelstellingen van de sector definiëren
 • U staat in voor de link tussen de maatschappelijk werkers, uw dienst en de externe partners die werken in de gezondheidszorg
 • U organiseert sensibiliseringsacties en vormingen voor de maatschappelijk werkers of externe partners over de thema’s die gelinkt zijn aan de toegang tot de gezondheidszorg

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master/Licentiaat in een sociale richting of in de gezondheidszorg) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt minimaal 6 jaar ervaring in een functie die vergelijkbaar is
 • U beheerst op perfecte wijze een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en U bezit een perfecte schrijfvaardigheid in deze taal
 • U hebt basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden, kan goed coördineren en kan groepen animeren
 • U beschikt over goede analytische, synthetische en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U beheerst op perfecte wijze de gangbare IT-tools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • U bent in staat uw expertise te ontwikkelen in de onderwerpen die door uw sector worden beheerd
 • U werkt op een klantgerichte, oplossingsgerichte en resultaatgerichte manier
Beroepservaring en/of interesse in de toegang tot de gezondheidszorg zijn troeven.


Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Maandelijks bruto aan de huidige index: Min. (zonder dienstanciënniteit) = 3.057,11 € - Max. (23 jaar dienstanciënniteit) = 4.395,05 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4438 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 13/12/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat