VACATURESTechnieker elektromechanica en onderhoud (M/V/X)

Voor de dienst Onderhoud & Energie van het departement Technisch Beheer & Energie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en technieker elektromechanica en onderhoud (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is eigenaar en beheerder van een uitgebreid patrimonium aan onroerend goed dat voor uiteenlopende doelen benut wordt: naast zijn openbaar patrimonium waarin de administratie, de sociale antennes, de diensten voor hulp aan personen en 5 rust- en verzorgingstehuizen gevestigd zijn, bezit het OCMW ook een omvangrijk privépatrimonium dat verhuurd wordt en meer dan 2.000 woningen en circa 150 handelszaken telt.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U staat zowel technisch als administratief in voor het algemeen onderhoud van de technische installaties van de gebouwen en dit in nauwe samenwerking met de gespecialiseerde firma’s
 • U stelt uw expertise en uw ervaring ter beschikking van uw collega’s en ondersteunt hen in de uitvoering van hun opdracht
 • In geval van een kritieke panne komt u in eerste lijn tussen op het terrein om de situatie te beveiligen en om een eerste diagnose op te stellen zodat de interventie beter georganiseerd kan worden
 • U neemt de rol van expert en van technisch adviseur op zich

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Bachelor elektromechanica richting elektromechanica en onderhoudstechnologie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft goede kennis over de beroepen van de bouwsector en over overheidsopdrachten
 • U gaat georganiseerd te werk
 • U beheerst op perfecte wijze een van de twee streektalen van Brussel (FR/NL)
 • U beschikt over voldoende kennis over de andere streektaal
 • U beschikt over een goed analytisch vermogen en kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren in de streektaal van Brussel die u beheerst
 • U beheerst goed de volgende informaticaprogramma’s en u bent in staat om de gevorderde functies te gebruiken (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet, onderhoudssoftware )
 • U gaat klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht te werk
 • U bent stressbestendig, nauwkeurig en flexibel
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
Een ervaring in de sector van het HVAC-onderhoud en/of liften is een troef.


Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1 Min. (sans anciënniteit) = 2.247,88 € – Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.355,64 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4414 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 22/08/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat