VACATURESIndustrieel ingenieur elektromechanica / automatisering (M/V/X)

Voor het departement Technisch Beheer & Energie (TBE), het OCMW van de Stad Brussel zoekt en industrieel ingenieur elektromechanica / automatisering (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is eigenaar en beheerder van een uitgebreid patrimonium aan onroerend goed dat voor uiteenlopende doelen benut wordt: naast zijn openbaar patrimonium waarin de administratie, de sociale antennes, de diensten voor hulp aan personen en 5 rust- en verzorgingstehuizen gevestigd zijn, bezit het OCMW ook een omvangrijk privépatrimonium dat verhuurd wordt en meer dan 2.000 woningen en circa 150 handelszaken telt.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U maakt deel uit van de Dienst Onderhoud & Energie van het TBE en bent actief betrokken bij de studie, de toewijzing en de dagelijkse opvolging – zowel op administratief als op technisch vlak – van de onderhoudscontracten en van het nazicht en de herstelling van speciale technische uitrustingen en installaties binnen het patrimonium : HVAC, elektriciteit (HS, LS, ZLS), liften, geautomatiseerde toegang, veiligheid, …
 • U bent betrokken bij de dynamische en regelmatige opvolging van deze uiteenlopende installaties om de optimale werking ervan te garanderen, zowel op het vlak van functionaliteit en veiligheid als voor een rationeel energiegebruik (REG).
 • U staat mee in voor het consolideren van de inventaris van de technische installaties, de lopende contracten en prestaties via een gecentraliseerde CMMS-tool.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master Industrieel Ingenieur in Electromechanica of Automatisering) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bent nieuwsgierig naar en staat open voor nieuwe technieken en technologieën.
 • U bent begaan met rationeel energieverbruik
 • U beheerst perfect één van de twee Brusselse streektalen (FR/NL) en beschikt over sterke redactionele vaardigheden om in deze taal bestekken op te maken
 • U beschikt over een grondige kennis van de andere Brusselse streektaal
 • U bent dynamisch en ondernemend, praktisch ingesteld en heeft sterke organisatorische en creatieve vaardigheden
 • U heeft sterke relationele capaciteiten, bent goed in coördineren en in een groep leiden
 • U maakt snel analyses en syntheses, drukt zich vlot uit (mondeling en schriftelijk) en weet te onderhandelen
 • U bent klantgericht
 • U ben in staat zijn om zowel in team als zelfstandig te werken
 • U gebruik vlot informaticatoepassingen (Windows Office 2010 : Word, Excel en Access)
 • U bent houder van een rijbewijs B
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.
Een diploma Energiebeheer, ervaring in overheidsopdrachten of bewezen ervaring van 3 jaar in de sector van het onderzoek naar en/of het beheer van het algemeen onderhoud van speciale technische uitrustingen en installaties van niet-industriële gebouwen (alle types) vormen een troef.


Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A1 of A4 inachtneming van beroepservaring waardoor de kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut. Ter informatie :
 • Maandelijks bruto A1 aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.057,11 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.395,05 €
 • Maandelijks bruto A4 aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.477,91 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 5.376,93 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4413 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 22/08/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat