VACATURESVerantwoordelijke buurtbeheer huurders (V/M/X)

Voor het Departement Eigendommen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoordelijke buurtbeheer huurders (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een constructieve interactie tussen de verhuurder en zijn huurders, via het team van 15 conciërges en 3 toezichthouders in het bijzonder, en voor het garanderen van een correct gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en het "goed samenleven", terwijl hij ook occasionele acties ontwikkelt ter bevordering van de gezelligheid.

Jouw verantwoordelijkheden

Je bent de coördinator van de conciërges en toezichthouders :
 • je zorgt voor de coördinatie van de conciërges en de toezichthouders bij de goede uitvoering van hun opdracht en de bevordering van het goede samenleven (planning van de vergaderingen, beheerproces en terbeschikkingstelling van de interventiefiches)
 • je plant vervangingen voor de conciërges tijdens periodes van verlof, ziekte of opleiding
 • je zorgt ervoor dat de conciërges op regelmatige wijze worden voorzien van schoonmaakmateriaal en -producten (op tijd en op bestelling)
 • je organiseert en beheert een verslag over de terugkerende klachten van huurders volgens de betrokken gebouwen en het soort klacht (technisch/buren)
 • je stelt anticiperende oplossingen voor terugkerende problemen voor
 • je organiseert collectieve informatievergaderingen in grote groepen gebouwen (huurderscommissie) in samenwerking met de conciërges en toezichthouders
 • je evalueert de conciërges en toezichthouders
Je beheert de verzoeken om tussenkomst (herstellingen in de gemeenschappelijke ruimten, schoonmaak, grofvuil en ongedierte) :
 • je stelt de technische problemen vast die in onze gebouwen worden waargenomen (via de conciërges en toezichthouders of naar aanleiding van regelmatige bezoeken aan gebouwen zonder conciërges of toezichthouders)
 • je neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen en stuurt herstellingsverzoeken naar de betrokken diensten (departement Werken en de Regie)
 • je volgt de ingediende verzoeken op en geeft feedback aan de huurders
 • je brengt af en toe een bezoek aan de gebouwen om een verslag op te stellen over de staat van de netheid van de gebouwen
 • je organiseert en wijzigt de schoonmaakroosters met het Departement Tewerkstelling - Sociale Economie naargelang de behoeften die vastgesteld worden en de wijzigingen daarvan tijdens de uitvoering
 • je beheert het schema voor de verwijdering van grofvuil
 • je geeft aan de Cel Facturatie alle verzamelde informatie door die van invloed kan zijn op de afrekeningen van de gemeenschappelijke kosten die aan huurders in gebreke worden gesteld
 • je bent op de hoogte van de onderhouds- en servicecontracten/interactie met het Departement Technisch beheer en Energie (TBE) en het Departement Werken om ervoor te zorgen dat de huurders worden geïnformeerd
 • je beheert de verzoeken om tussenkomst met de opdrachtnemer voor de bestrijding van ongedierte en verzoeken om specifieke reiniging
 • je stelt een actieplan op voor een optimaal en preventief beheer
Je beheert de relatie verhuurder/huurder en ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglementen en de regels voor het gebruik van de uitrustingen om constructieve interacties tot stand te brengen :

Voor het goede samenleven en het beheer van buurtklachten
 • je registreert en volgt de buurtklachten op die je ontvangt van het Departement Eigendommen (per e-mail, brief, telefoon)
 • je verstuurt standaardbrieven om de huurders te herinneren aan de regels van de huishoudelijk reglement (hen wijzen op de regels voor het correcte gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, informatieve affiches voor de huurders ophangen aan de infoborden van de gebouwen, enz.)
 • je werkt aan het voorkomen van vandalisme en overlast en biedt bemiddeling, indien nodig met de Directie
 • je brengt verslag uit aan de Directie over alle klachten die per gebouw zijn ontvangen en stelt interventies en oplossingen voor om terugkerende problemen te verhelpen
Voor het goede gebruik van het gehuurde pand
 • je communiceert aan de huurders op afspraak technische informatie over de algemene en specifieke regels voor het gebruik van de in de woningen aanwezige apparatuur
 • je schrijft en verspreidt de verklarende brochures die zijn opgesteld in samenwerking met de architecten van de cel Technisch Huurbeheer (THB) en de regie van het TBE
 • je geeft de verzamelde informatie door aan de cel THB in geval van mogelijke technische problemen

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) en rapporteringsvaardigheden
 • Je bent een flexibele en reactieve persoon, maar klant-, oplossings- en resultaatgericht en handelt altijd met integriteit en professionalisme
 • Je bent in het bezit van een Belgisch diploma (bachelor) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het bij de aanwerving vereiste diploma
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en goede redactionele vaardigheden in deze taal
 • Je hebt een basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je beschikt over een technische basiskennis die u in staat stelt de aard te achterhalen van de moeilijkheden die conciërges en toezichthouders ondervinden bij de uitvoering van hun onderhoudstaken en oplossingen te zoeken
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in team management en bent gewend om administratieve taken uit te voeren
 • Je hebt een goede beheersing van computertools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
Ervaring in conciërgediensten is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.292,78 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4594I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 7/10/2021

Download de vacature in PDF-formaat