VACATURESVerantwoodelijke van de inschakelingsregie (M/V/X)

Voor het departement Sociale Economie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoodelijke van de inschakelingsregie (M/V/X)

Het OCMW is eigenaar en beheerder van een groot vastgoedpatrimonium dat uitgebaat wordt voor verschillende doeleinden. Naast de openbare gebouwen die de administratieve diensten huisvesten, de sociale antennes, de hulpverleningsdiensten en de 5 rust- en verzorgingstehuizen, beschikt het OCMW eveneens over een groot aantal privégebouwen die verhuurd worden, namelijk meer dan 2.300 woningen en ongeveer 150 commerciële handelszaken.

Om het volledige vastgoedpatrimonium te onderhouden, te herstellen en te renoveren, beschikt het OCMW over een eigen interne regie, namelijk de “Inschakelingsregie”. Deze bestaat uit een zestigtal werknemers waarvan er 15 aangeworven zijn onder een inschakelingscontract.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je adviseert de algemene directie over alle aangelegenheden die verband houden met de bouw (gebouwen)
 • Je coördineert alle activiteiten van de Inschakelingsregie en zorgt voor het algemene beheer van de renovatieprojecten die door de teams worden uitgevoerd in functie van de richtlijnen die bepaald worden door de Raad voor maatschappelijk welzijn en de Secretaris-generaal
 • Je ontwikkelt projecten en werkt ze uit in nauwe samenwerking met het departement Eigendommen en het departement Werken
 • Je vertegenwoordigt de dienst in de verschillende werkorganen en -structuren (uitnodigingen voor de Raad voor maatschappelijk welzijn, bijzondere comités, enz.)
 • Je werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemene directie van het departement die u zo nodig specifieke opdrachten en/of een rol in een transversale functie zal toewijzen

Jouw profiel

 • Je bent een dynamisch persoon, met zin voor initiatief, praktisch ingesteld, een sterk gevoel voor organisatie en je bent creatief
 • Je hebt een goed analytisch en synthetisch vermogen, alsook zeer goede communicatie- (mondeling en schriftelijk) en onderhandelingsvaardigheden
 • Je hebt goede vaardigheden op het gebied van interpersoonlijk contact, coördinatie en groepsfacilitatie
 • Je bent houder van een Belgisch diploma (master Burgerlijke Ingenieur met specialisatie bouwkunde of architectuur of master Industrieel Ingenieur met specialisatie bouwkunde of master in de Architectuur) of je bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de bouwsector (werfopvolging)
 • Je beheerst op perfecte wijze een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en bezit een sterke schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten
 • Je bent in staat om projecten te beheren
 • Je werkt klantgericht
 • Je bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • Je beheerst de gangbare informaticatools (Windows Office 2010 Family: Word, Excel en Access)
Beroepservaring in een leidinggevende functie is een echte troef.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A6 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 4.387,47 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4561I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 12/08/2021

Download de vacature in PDF-formaat