ONTHAAL OEKRAÏNERS IN BRUSSEL
De Stad Brussel en zijn OCMW
kunnen u helpen!


U bent aangekomen uit Oekraïne en u geniet
van tijdelijke bescherming in België?

U hebt een aanvraag tot administratieve registratie ingediend bij het gemeentebestuur van de Stad Brussel (bijlage 15)?

Het OCMW van de Stad Brussel kan u helpen!

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare instelling die op lokaal niveau is georganiseerd. Haar opdracht bestaat erin hulp en steun te bieden aan mensen in nood die in de Stad Brussel wonen.

AANVRAGEN VAN FINANCIËLE HULP/ONDERSTEUNING

Het OCMW kan u helpen door u verschillende financiële steunmaatregelen toe te kennen en door u te begeleiden bij de verschillende procedures.


Om contact op te nemen met het OCMW: bel naar het gratis nummer: 0800/35 266


Er zal een afspraak vastgelegd worden met een maatschappelijk assistent. De maatschappelijk assistent zal een sociaal onderzoek uitvoeren om na te gaan wat uw behoeften zijn en welke financiële bijstand u kunt krijgen.


U kunt ook terecht in een van de sociale antennes van het OCMW op verschillende plaatsen in de stad Brussel (1000 Brussel, 1020 Laken, 1120 Neder-over-Heembeek en 1130 Haren).


Met uw attest voor tijdelijke bescherming en uw identiteitsdocumenten kunt u naar de sociale antenne gaan die het dichtst bij uw verblijfplaats is gelegen.


ONZE ADRESSEN


Antenne Artois

Artesiëstraat 4 • 1000 Brussel


  02 563 91 01
  AntenneArtois@ocmwbxl.brussels


Antenne Anneessens

Damstraat 14 • 1000 Brussel


  02 563 25 12
  AntenneAnneessens@ocmwbxl.brussels


Antenne Begijnhof

Fermerijstraat 4 • 1000 Brussel


  02 563 19 01
  AntenneBeguinage@ocmwbxl.brussels


Antenne Bollen

Jan Bollenstraat 33 b • 1020 Brussel


  02 421 47 10
  AntenneBollen@ocmwbxl.brussels


Antenne Marollen

Onze-Lieve-Vrouw van Gratiestraat 1 • 1000 Brussel


  02 563 00 61
  AntenneMarolles@ocmwbxl.brussels


Antenne Spiegel

Spiegelstraat 7 • 1000 Brussel


  02 563 91 41
  AntenneMiroir@ocmwbxl.brussels


Antenne Moorslede

Moorsledestraat 60-62 • 1020 Brussel


  02 563 27 30
  AntenneMoorslede@ocmwbxl.brussels


Antenne NOH

Versailleslaan 144 • 1020 Brussel


  02 563 00 80
  AntenneNOH@ocmwbxl.brussels


Antenne Noord-Oost

Van Campenhoutstraat 16 • 1000 Brussel


  02 563 90 30
  AntenneNordest@ocmwbxl.brussels


Antenne Sint-Rochus

Antwerpsesteenweg 35 • 1000 Brussel


  02 563 90 02
  AntenneSaintRoch@ocmwbxl.brussels


Antenne Stefania

Stefaniastraat 26 • 1020 Brussel


  02 421 63 10
  AntenneStephanie@ocmwbxl.brusselsSTEUN VERLEEND DOOR HET OCMW

Op basis van het sociale onderzoek kan het OCMW:

  • u een equivalent leefloon toekennen;
  • u een installatiepremie toekennen om u te helpen bij de uitrusting van uw woning
  • u helpen bij de nodige stappen om een huurwaarborg te verkrijgen via het Woningfonds;
  • betalen voor medische en farmaceutische zorg;
  • u een eenmalige financiële steun toekennen voor de aankoop van kleding, voor uitgaven in verband met de schoolopleiding van uw kinderen, enz.


  In deze brochure wordt nader ingegaan op de soorten bijstand en de wijze waarop deze worden toegekend.


Bij huisvestingsproblemen kan het OCMW bemiddelen met uw huidige verhuurder, u in contact brengen met verhuurders in Brussel die belangstelling hebben getoond om Oekraïners op te nemen, of u helpen een woning te vinden.


Uw maatschappelijk assistent kan u ook helpen met de verschillende procedures om kinderbijslag te krijgen. Uw maatschappelijk assistent kan u ook helpen om u in te schrijven voor een verzekering voor geneeskundige verzorging. Hij of zij kan u ook helpen bij het vinden van een taalcursus en/of een job.


DRINGENDE HULP

Indien u geconfronteerd wordt met een noodsituatie die onmiddellijke financiële hulp vereist, kunt u zich wenden tot uw maatschappelijk assistent die uw sociale en financiële situatie zal analyseren met het oog op de toekenning van deze eventuele hulp.


Wat is het equivalent leefloon (ELL)?

Dit is maandelijkse financiële hulp. Het bedrag van dit leefloon hangt af van samenstelling van uw gezin en van uw inkomen en dat van de leden van uw gezin. Het bedrag kan gaan tot € 1.478,22.

HOE ANALYSEERT HET OCMW UW AANVRAAG?

  • De maatschappelijk assistent(e) die met uw zaak belast is, voert een sociaal onderzoek uitvoeren.
  • Tijdens een of meer gesprekken brengt hij of zij samen met u uw moeilijkheden en behoeften in kaart en informeert u over wat mogelijk is.
  • Zij leggen een huisbezoek af om te zien in welke materiële omstandigheden u leeft.
  • Na het huisbezoek en het onderzoek van uw aanvraag (binnen maximaal 30 dagen) ontvangt u een beslissing. Als deze beslissing positief is, dan wordt ze onmiddellijk uitgevoerd.

NUTTIGE LINKS

Tijdelijke bescherming en inschrijving bij de gemeente

Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en onderdanen van derde landen of staatlozen die bescherming genieten in Oekraïne en hun gezinsleden kunnen tijdelijke bescherming aanvragen in België. Na hun aanvraag kunnen ze zich inschrijven bij de gemeente.

  Aanvraag tijdelijke bescherming en inschrijving voor Oekraïners


Opvangplaats aanbieden

De Stad Brussel stelt een online formulier ter beschikking van haar inwoners en bedrijven of vzw's op haar grondgebied. Zo kunnen de inwoners hun bereidheid kenbaar maken om Oekraïners op te vangen en te verwelkomen.

  Formulier


Gratis onthaal en advies

Wilt u Frans of Nederlands leren of uw vaardigheden verbeteren? Informatie nodig over uw rechten en plichten? Hulp nodig bij het vinden van een job of opleiding? Wilt u de Belgische samenleving beter begrijpen? Neem contact op met het Brussels Onthaalbureau voor Inburgering (BON).

  BON website


Onderwijs

De scholen van de Stad Brussel ontvangen kinderen uit Oekraïne.

  De scholen van de Stad Brussel


Communiceren in het Oekraïens

  Frans-Oekraïens communicatieboekje
  Pictogrammen voor basisgesprekken met mensen uit Oekraïne


Info Oekraïne

Een federale website geeft meer informatie over de situatie in Oekraïne en de impact ervan op België.

  De website Info Oekraïne