DYNAMISCHE POLITIEK IN WERKGELEGENHEID EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING


Buiten de mechanismen ter oriëntatie en begeleiding bij het zoeken naar werk, hechten de Stad en het OCWM eraan om de initiatieven tot stand te brengen en te ondersteunen die plaatselijk werk scheppen dat de vaardigheden van bepaalde doelgroepen inschakelt en versterkt maar ook die welke zich richten tot de jeugd en de laaggeschoolden.

Via verschillende projecten voor sociale economie om tewerkstellingsperspectieven te bieden aan kansarmen die laaggeschoold zijn, maatschappelijk en professioneel in de problemen of wachtend op een regularisatie, is het OCMW de voornaamste speler op het vlak van de Sociale Economie.

Voorbeelden van acties:
  • Bevorderen van de socio-professionele inschakeling van tuiniers
  • Vormen en inschakelen van timmerlui en verhuizers en aan de gebruikers van het OCMW de kans geven om meubelen aan te schaffen tegen democratische prijzen
  • Vormen en inschakelen van naaisters en naaiers


  Info & contactCoördinatie van de Lokale Agenda 21
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
  02 563 66 44