VACATURESDag- en nachtverpleger (M/V/X)

Voor het Departement van Instellingen en Medische, het OCMW van de Stad Brussel zoekt dag- en nachtverpleger (V/M/X)

De verpleger is verantwoordelijk voor het organiseren, het opvolgen en het toedienen van de zorgen aan de bewoners in de rusthuizen en/of de rust- en verzorgingstehuizen.. De verpleegzorgen zullen zich harmonieus inpassen in de globale begeleiding van de bewoners, in een perspectief van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.

Jouw verantwoordelijkheden

 • U neemt actief deel aan het implementeren van het levensproject in de instelling.
 • U observeert, interpreteert en beoordeelt de toestand van de bewoner. U past de gepaste maatregelen toe
 • U neemt actief deel aan de multidisciplinaire vergaderingen
 • U volgt met aandacht de medische onderzoeken aan de bewoners
 • U waakt over de goede toepassing van de voorschriften, van de regels en van de procedures die binnen het tehuis van kracht zijn
 • U waakt over het beheer van het dossier van de bewoner: u vult het aan en u ondertekent uw handelingen
 • U bevoorrecht de samenwerking en u onderhoudt het contact met de verschillende interne en externe partners en tussenkomende partijen (paramedisch team, behandelende artsen, families en nabestaanden, ziekenhuizen, coördinerend geneesheer, referent dementie, enz.)
 • U brengt verslag uit aan uw hiërarchische lijn
 • Bij afwezigheid van de hoofdverpleger staat u in voor het beheer en de omkadering van de teams, in samenwerking met de andere verplegers

Jouw profiel

 • Je hebt een Belgisch diploma (diploma van bachelor in verpleegkunde) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Beschikken over een definitief RIZIV-nummer als verpleegkundige
 • Willen deelnemen aan het scheppen van een aangename leefsfeer voor de bewoners
 • Zich willen inzetten in de globale aanpak van de bejaarde
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
Houder zijn van een vaardigheid of van een bijzondere professionele titel in de geriatrie en/of in palliatieve zorgen, tweetalig zijn (NL/FR) zijn, beschikken over een beroepservaring in rust- en verzorgingstehuis en/of in geriatrie zijn troeven.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van verschillende types met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.347,81 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A 4519 T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 31-12-22

Download de vacature in PDF-formaat