VACATURESBeheerder voor de gegevensbescherming (M/V/X)

Voor de gegevensbescherming voor het Algemeen Secretariaat, zoekt het OCMW van de Stad Brussel een beheerder voor de gegevensbescherming (M/V/X)

Deze persoon moet erop toezien dat het OCMW het wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens naleeft: Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je werkt nauw samen met de Data Protection Officer (DPO) en ondersteunt haar bij de uitvoering en handhaving van de naleving door het OCMW van de GDPR en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming
 • Je ondersteunt de departementen bij de naleving van de gegevensbescherming voor alle projecten en zorgt ervoor dat deze door de tijd wordt nageleefd
 • Je zorgt ervoor dat de personeelsleden die betrokken zijn bij de verwerking en de controle op de hoogte zijn van gegevensbeschermingskwesties
 • Je behandelt beveiligingsincidenten en volgt deze op: samen met de GDPR-referentiepersonen de oorzaak van het incident vaststellen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen
 • Je werkt nauw samen met andere departementen en stelt aanbevelingen voor om de GDPR-naleving binnen het OCMW te verbeteren

Jouw profiel

 • Je hebt een grote belangstelling voor vertrouwelijkheid van gegevens en bent bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Je hebt een goed kennis van informatietechnologie en beveiligingssystemen
 • Je beschikt over goede communicatieve (mondeling, schriftelijk) en rapporteringsvaardigheden
 • Je bent in staat om onpartijdig te blijven en eventuele tekortkomingen te melden
 • Je hebt goede analytische vaardigheden en werkt gestructureerd en resultaatgericht
 • Je hebt een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor Rechten of een graduaat/bachelor met een link met de functie) of ander of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maanden, met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 2633,74 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4752T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 12-06-23

Download de vacature in PDF-formaat