VACATURESMaatschappelijk werker - communautair luik (V/M/X)

Voor het Departement van Sociale Actie, zoekt het OCMW van de Stad Brussel 2 maatschappelijk werkers communautair luik voor de cel Empowermentservice voor het zoeken naar huisvesting (EZH) (V/M/X)

Zij zullen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de rechthebbenden in het kader van het EZH-project en voor het verzekeren van de sociale begeleiding van de gemeenschap die met de rechthebbenden wordt opgezet tijdens de duur van het project om hen te ondersteunen en hen te begeleiden/bijstaan bij het zoeken naar huisvesting.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je geeft methodologische ondersteuning en begeleiding aan projecten van bewoners
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en verbetering van het communicatieproces tussen het publiek en de verschillende actoren: huurders, verenigingen, particuliere en openbare partners, enz.
 • Je neemt deel aan de toezichtcomités, de evaluatievergaderingen van het EZHL-project en de verschillende activiteiten die overdag en 's avonds door de cel worden georganiseerd.
 • Je organiseert collectieve informatie- en animatiesessies
 • Je bent de schakel tussen de cel EZH en de verschillende belanghebbenden.

Jouw profiel

 • Je hebt een uitstekend analytisch en synthetisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Je neemt initiatief en werkt oplossing- en resultaatgericht
 • Je bent een dynamisch persoon met een sterk gevoel voor organisatie dat je in staat stelt je werk zelfstandig te structureren, met inachtneming van de deadlines.
 • Je hebt uitstekende rapportagevaardigheden en bent in staat vergaderingen te leiden
 • Je hebt goede coach- en luistervaardigheden
 • Je bent kunt conflicten hanteren en handelt altijd integer en professioneel
 • Je hebt een Belgisch diploma (Bachelor maatschappelijk werker of sociaal verpleger) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je hebt ten minste 1 jaar beroepservaring in collectief en/of communautair maatschappelijk werk
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een goed kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving en de methodologie van communautair werk
 • Je bent in staat om te werken in teamverband

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, gesubsidieerde tot 31/12/2023 (AMIF) met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH1overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 2.696,95 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4711T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20-02-23

Download de vacature in PDF-formaat