VACATURESCoördinator van de cel Empowermentservice voor het zoeken naar huisvesting (V/M/X)

Voor het Departement van Sociale Actie, zoekt het OCMW van de Stad Brussel een coördinator.trice van de cel Empowermentservice voor het zoeken naar huisvesting (EZH) (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor voor de coördinatie van de cel EZH met betrekking tot de opdrachten en richtsnoeren voor het zoeken naar huisvesting voor en communautair empowerment met het Oekraïense publiek.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt ervoor dat de verschillende acties binnen de cel EZH van de Dienst Huisvesting goed verlopen.
 • Je staat in voor het beheer en de ontwikkeling van je teamleden
 • Je neemt deel aan de opstelling van de algemene beleidsnota en het jaarlijks activiteitenverslag van het Departement Sociale Actie voor het gedeelte dat aan de Cel AZH is gewijd.
 • Je ontwikkelt strategische plannen voor crisisbeheer en huisvesting in het kader van de ondersteuning van Oekraïners
 • Je werft en reageert op oproepen voor projecten op het gebied van huisvesting voor Oekraïners
 • Je vertegenwoordigt de Dienst Huisvesting, het Departement Sociale Actie en/of het OCMW bij externe partners (Franstalige en Nederlandstalige verenigingen, ministeriële kabinetten op gewestelijk niveau, subsidiërende overheden, enz.)

Jouw profiel

 • Je hebt een uitstekend analytisch en synthetisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Je bent klant-, oplossings- en resultaatgericht en beschikt over goede organisatorische vaardigheden
 • Je hebt uitstekende rapportagevaardigheden en bent in staat vergaderingen te leiden
 • Je hebt goede coach- en luistervaardigheden
 • Je bent kunt conflicten hanteren en handelt altijd integer en professioneel
 • Je hebt een Belgisch diploma (Bachelor maatschappelijk werker of sociaal verpleger OF een master/licentiaat sociaal ingenieur of met een sociaal doel) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
  • Als je een bachelor/graduaat maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige hebt :
  • Je moet minimaal 3 jaar beroepservaring hebben op het gebied van huisvesting en/of sociaal en/of maatschappelijk werk.
  • Als je een master sociaal ingenieur hebt of een diploma met een sociaal doel:
  • Je moet minimaal 1 jaar beroepservaring hebben op het gebied van huisvesting en/of sociaal en/of maatschappelijk werk.
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een goed kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • Je hebt een goede kennis van de sociale huisvestingswetgeving en je bent bereid je voortdurend te ontwikkelen
 • Je bent in staat om te werken in teamverband
Ervaring in teambeheer vormt een troef.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, gesubsidieerde tot 31/12/2023 (AMIF) met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH5 (bachelor) ou A1 (Master) overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.501,82 (BH5) ou € 3.581,88 (A1) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4712T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20-02-23

Download de vacature in PDF-formaat