VACATURESMaatschappelijk werker Helihaven (M/V/X)

Voor het Departement Sociale Actie, zoekt het OCMW van de Stad Brussel een maatschappelijk werker voor het project "Sociale emancipatie van vrouwen" van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen (M/V/X)

Dit project heeft een looptijd van 4 jaar, tot eind 2026. De aan te werven persoon krijgt als taak een groep te vormen van ongeveer dertig vrouwen die in de buurt van het wijkcontract wonen en hen jaarlijks een dertigtal halve dagen wekelijkse groepsactiviteiten aan te bieden om hen uit hun isolement te halen, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun gevoel van eigenwaarde te versterken.

Dit project heeft tot doel de voorgestelde acties deel te laten uitmaken van een groepsdynamiek. Het zal deze vrouwen in de eerste plaats helpen hun gevoel van eigenwaarde op te bouwen, door de wederzijdse appreciatie van de groepsleden. Deze appreciatie zal hen zin geven om zich open te stellen voor uitwisselingen met andere mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking, met name uit de buurt. Deze uitwisselingen zullen worden gebruikt voor het ontwerpen, uitvoeren en/of ondersteunen van acties die de sociale cohesie in de wijk kunnen versterken. Maar zij zullen deze vrouwen ook helpen hun eigen levens- en persoonlijke ontwikkelingsprojecten op te bouwen, met name door inleidingscursussen of opleidingen. Deze 30 halve dagen zouden in de loop van een jaar bijvoorbeeld de volgende activiteiten kunnen omvatten:
 • inleiding tot informatica (leren omgaan met een smartphone, openen van een bankrekening, elektronische betalingen, e-mailverkeer, enz.)
 • schoolondersteuning (voorkomen van schooluitval en toezicht op de scholing van de kinderen, wederzijdse hulp tussen ouders bij het toezicht op de scholing, enz.)
 • sociale of culturele activiteiten (museumbezoek, wandelingen, enz.) andere mensen in de groep brengen volgens hun interesses
 • ontmoetingen met buurtactoren over de presentatie van hun sociale en stedelijke projecten en mogelijke samenwerking daarin
 • luisteren naar mensen uit de buurt of elders, die hun ervaring over hun traject van sociale emancipatie en persoonlijke ontwikkeling komen delen
 • dialoog over sociale kwesties in verband met gender, interculturaliteit, intergenerationele kwesties, enz. zoals die in de wijk worden ervaren
 • eventuele andere suggesties van elke jaarlijkse vrouwengroep


Jouw verantwoordelijkheden

 • Je identificeert vrouwen (van alle leeftijden en culturen) die geïnteresseerd zijn in actieve deelname aan deze halve dagen om opnieuw eigenwaarde en nieuwe talenten te ontwikkelen
 • Daartoe mobiliseer je alle lokale actoren die deze oproep kunnen verspreiden onder vrouwen die mogelijk geïnteresseerd zijn (scholen, verenigingen, enz.)
 • Je vindt een geschikte ontmoetingsplaats om deze vrouwen samen te brengen binnen de perimeter van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen en regelt de voorwaarden (uren, financieel) van dit gebruik met de eigenaar of beheerder van de plaats
 • Je stelt een activiteitenprogramma op voor de 30 halve dagen die gedurende een jaar met de vrouwen worden georganiseerd
 • Je leidt de vrouwengroep tijdens de uitwisselingen en opleidingen
 • Je kunt externe actoren vinden die interessant kunnen zijn om uit te nodigen als sprekers/trainers tijdens deze halve dagen
 • Je motiveert de vrouwelijke deelnemers om zelf initiatieven te nemen voor groepsactiviteiten
 • Je biedt individuele en collectieve ondersteuning en helpt hen met eventuele sociaal-administratieve procedures
 • Je bouwt een netwerk op met de andere actoren van het sociaal-economisch luik van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen en met de leden van de Sociale Coördinatie van de Noordwijk om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
 • Je evalueert de activiteiten van het afgelopen jaar en stelt het jaarlijkse activiteitenverslag op voor dit project dat wordt gesubsidieerd door het Wijkcontract Helihaven-Antwerpen

Jouw profiel

 • Je bent een dynamisch, creatief persoon met zin voor initiatief, een praktische instelling en sterke organisatorische vaardigheden
 • Je bent nauwgezet, flexibel en luisterbereid, maar wel klant-, oplossings- en resultaatgericht en je handelt altijd integer en professioneel
 • Je hebt goede analytische en synthetische vaardigheden en goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en bent in staat om alle soorten publiek aan te spreken
 • Je hebt goede vaardigheden op het gebied van individuele en groepscoaching en goede vaardigheden om vergaderingen te faciliteren
 • Je hebt een Belgisch diploma (Getuigschrift hoger secundair onderwijs met een voorkeur voor opvoeder) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het werken met een groep volwassenen en in groepswerk
 • Je hebt een basiskennis van de bepalingen voor de activering van rechten door het OCMW voor de sociale ontwikkeling van vrouwen
 • Je hebt een algemene kennis van de sociale en integratieproblematiek van vrouwen in isolement en uitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een halftijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maanden
 • Een weddeschaal C1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 1.162,50 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4692T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 22-12-22

Download de vacature in PDF-formaat