VACATURESExpert HR (M/V/X)

Voor het Departement Human Resources, het OCMW van de Stad Brussel zoekt naar een expert.e HR (M/V/X)

Hij/Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het proces voor de vorming en de ontwikkeling van competenties van de personeelsleden, in overeenstemming met hun behoeften en die van het OCMW.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt en controleert het vormingsproces voor de personeelsleden in samenwerking met de verantwoordelijke van de Cel Vorming en ontwikkeling van competenties
 • Je draagt bij tot de ondersteuning en de opvolging van de vormings- en ontwikkelingsdoelstellingen van de personeelsleden, waarbij je ervoor zorgt dat je bijdraagt tot de verwezenlijking van hun algemene doelstellingen
 • Je verzamelt en analyseert de aanvragen van personeelsleden en formuleert passende voorstellen
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van vormingsverstrekkers en partners
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op onderwijsgebied

Jouw profiel

 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk), coördinatie- en rapporteringsvaardigheden
 • Je werkt op een gestructureerde en methodologische manier
 • Je bent in staat om samen te werken en handelt altijd met integriteit en professionalisme
 • Je hebt een Belgisch diploma (licentiaat/master bij voorkeur in Humane Wetenschappen, Rechten of Management) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • Je hebt beroepservaring op het gebied van Human Resources, bij voorkeur in opleiding en ontwikkeling van competenties
 • Je bent bekend met of hebt een sterke belangstelling voor moderne en alternatieve onderwijsmethoden

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.442,72 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4683I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 14-10-22

Download de vacature in PDF-formaat