VACATURESHoofd Jobcoach (V/M/X)

Voor de Pool Jobcoaching van het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt naar een Hoofd Jobcoach (V/M/X)

Deze persoon is belast met het waarborgen van de kwaliteit van de ondersteuning bij de socioprofessionele inschakeling van de werknemers met een inschakelingscontract in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's van 08/07/1976.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ziet toe op de uitvoering door de jobcoaches van de socioprofessionele begeleiding die aangepast is aan elke werknemer met een inschakelingscontract (persoonlijk competentieverwervingsplan en begeleidingsplan, evaluaties, ...)
 • Je zorgt voor het naleven van de termijnen van de selecties voor de functies die moeten worden ingevuld in het kader van inschakelingscontracten
 • Je bent verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van de jobcoaches bij de organisatie van de aanwervingen voor de functies met een inschakelingscontract
 • Je staat in voor de kwaliteit van de begeleiding aan het einde van het inschakelingscontract in het kader van het project voor de overgang naar werk en de maatregel 500
 • Je staat in voor een team van jobcoaches en zorgt voor hun ondersteuning, opleiding en evaluatie

Jouw profiel

 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren van vergaderingen
 • Je bent een dynamisch persoon met een creatieve geest en een sterk gevoel voor organisatie, waardoor je je werk zelfstandig kunt structureren en het werk van je collega's kunt coördineren
 • Je hebt een Belgisch diploma (bachelor/graduaat maatschappelijk assistent) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je hebt minstens 3 jaar beroepservaring in een OCMW (maatschappelijke hulpverlening of socioprofessionele inschakeling)
 • Je hebt ten minste 1 jaar beroepservaring in teammanagement
 • Je bent op de hoogte van de geldende wetgeving in een OCMW
 • Je beschikt over goede coaching- en ondersteunende vaardigheden
 • Je bent flexibel, kunt conflicten hanteren en handelt altijd integer en professioneel
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH5 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.365,77 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4681I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 30-09-22

Download de vacature in PDF-formaat