VACATURESInstructeur Ecoflore (M/V/X)

Voor het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een instructeur.trice Ecoflore (M/V/X)

Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de technische ondersteuning van de werknemers met een contract voor socioprofessionele inschakeling op het gebied van inrichting, heraanleg en onderhoud van de groene ruimten in Park Bruyn en de eigendommen van het OCMW, alsook voor externe klanten.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding op het terrein van de teamleden van Ecoflore met een inschakelingscontract
 • Je neemt deel aan de selectie van nieuwe medewerkers en werkt samen met de jobcoach om de medewerker.ster te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen voor probleemsituaties en om de werking van het team en de organisatie van het werk te optimaliseren
 • Je coördineert de activiteiten en stelt de prioriteiten van het team vast met inachtneming van de vastgelegde termijnen
 • Je ziet er door middel van bezoeken en controles op toe dat de werkzaamheden correct worden uitgevoerd en dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd
 • Je stelt een opvolgings- en actieplan op naar aanleiding van klachten over het onderhoud van groenvoorzieningen en zorgt voor het beheer van compost en groenafval
 • Je meldt moeilijkheden in de activiteiten en/of tekortkomingen die van invloed zijn op de activiteiten aan de jobcoach en/of de coördinator van de cel
 • Je volgt de werkprocedures op en werkt ze bij naar aanleiding van wetswijzigingen, instructies of besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en bent de referentiepersoon voor de teamleden
 • Je consolideert de relaties met de klanten en bezoekt nieuwe sites met de coördinator om een aanbod aan potentiële klanten voor te stellen
 • Je controleert en beheert de voorraad van onderhoudsproducten en -materiaal dat beschikbaar is ter plaatse
 • Je neemt actief deel aan de tweemaandelijkse briefings

Jouw profiel

 1. Je beschikt over goede communicatieve (mondeling, schriftelijk) en rapporteringsvaardigheden
 2. Je bent klant-, oplossings- en resultaatgericht
 3. Je hebt een Belgisch diploma of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving :
 4. Getuigschrift hoger secundair onderwijs OF Getuigschrift lager secundair onderwijs OF zonder diploma: 1 jaar beroepservaring vereist (onderhoud van groene ruimten + leiding van het team)
 5. Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 6. Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
 7. Je hebt ten minste 1 jaar beroepservaring in het onderhoud van groenvoorzieningen
 8. Je beschikt eveneens over minimaal 1 jaar ervaring in teammanagement
 9. Een rijbewijs B is vereist, een rijbewijs BE is een voordeel
 10. Je bent vertrouwd met groenonderhoudstechnieken en hebt een goede kennis van het gebruik van mechanische machines die in deze sector worden gebruikt, alsook van ecologische producten
 11. Je hebt een basiskennis van informaticatools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
Ervaring met compostbeheer of een certificaat van opleiding in tuiniertechnieken is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal C4 (getuigschrift hoger secundair onderwijs) of D4 (getuigschrift lager secundair onderwijs) of E4 (zonder diploma) overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 2.899,65 (C4) of € 2.612,28 (D4) of € 2.328,51 (E4) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4659I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 23-07-22

Download de vacature in PDF-formaat