VACATURESVerantwoordelijke van de cel «Vorming en Ontwikkeling van competenties» (M/V/X)

Voor het Departement Human Resources, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoordelijke van de cel «Vorming en Ontwikkeling van de competenties» (M/V/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor de vertaling van de prioriteiten van het strategisch plan van het OCMW die specifiek betrekking hebben op vorming en de ontwikkeling van technische en gedragsvaardigheden, naar een globale aanpak die aangepast is aan de behoeften van de verschillende betrokken personeelsgroepen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je vertaalt de doelstellingen van het strategisch plan voor vorming en ontwikkeling van de competenties in een concreet plan van aanpak om op maat gemaakte vormings- en ontwikkelingsoplossingen aan te bieden, georganiseerd in een jaarlijks vormingsplan. Bedrijfsaanpak " Top-down "
 • Je ondersteunt proactief interne klanten bij de opbouw en uitvoering van hun plan voor vorming en ontwikkeling van competenties in overeenstemming met de behoeften van elk departement. Het OCMW als geheel is de eerste cliënt. "Bottom-up" terreinbenadering
 • Je zorgt voor de planning, coördinatie en opvolging van de activiteiten van de cel “Vorming en Ontwikkeling van competenties”
 • Als expert voer je een diepgaande en uitdagende analyse uit van de behoeften die door het management worden aangegeven en adviseer je over passende opleidingsoplossingen
 • In samenspraak met de leveranciers stel je opleidingsoplossingen samen
 • Als expert ontwikkel je moderne opleidingsformats en -kanalen met behulp van innoverende technologieën en leermethodes
 • Je draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Departement Human Resources en neemt deel aan de beraadslagingen over de werking ervan in samenwerking met de Algemene Directie en de verantwoordelijken van de andere HR-domeinen

Jouw profiel

 • Je bent in staat een strategische visie op het gebied van vorming te ontwikkelen en deze te vertalen in een alomvattend en transversaal opleidingsplan voor de hele instelling
 • Je bent in staat om een strategisch vormingsplan te vertalen in gestructureerde concrete stappen die je proactief dient te volgen, wat een hoog organisatietalent vereist
 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk), coördinatie- en rapporteringsvaardigheden
 • Je bent bekend met of hebt een sterke belangstelling voor moderne en alternatieve onderwijsmethoden
 • Je bent klantgericht, hebt aandacht voor hun behoeften
 • Je durft te challengen
 • Je hebt ervaring met procesbeheer
 • Je bent in staat om samen te werken en handelt altijd met integriteit en professionalisme
 • Je hebt een Belgisch diploma (Licentiaat/Master bij voorkeur in Humane Wetenschappen, Rechten of Management) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • Je beschikt bij voorkeur over ten minste 5 jaar beroepservaring in de sector van de vorming en de ontwikkeling van competenties
 • Je hebt relevante ervaring in teammanagement

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A6 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 4.656,11 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4654I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 06-06-22

Download de vacature in PDF-formaat