VACATURESMaatschappelijk assistent op het terrein (V/M/X)

Voor het Departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt maatschappelijk assistent op het terrein (V/M/X)

De maatschappelijk assistent treedt op als referentiepersoon voor rechthebbenden, staat in voor de opvolging van aanvragen tot sociale en/of financiële bijstand en begeleidt rechthebbenden tijdens hun inschakelingstraject door hen, indien nodig, naar tweedelijnsdiensten door te verwijzen, met het oog op socioprofessionele emancipatie.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je behandelt de aanvragen tot sociale en/of financiële bijstand voor het Bijzonder Comité voor Maatschappelijk Welzijn en zorgt ervoor dat de wettelijke termijnen gerespecteerd worden
 • Je begeleidt de rechthebbenden bij het opbouwen van hun project voor sociale inschakeling en staat in voor de evaluatie ervan
 • Je werkt samen met andere partners zodat het OCMW op een effectieve manier kan bijdragen aan een lokaal geïntegreerd sociaal beleid
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en staat in voor de vervanging van afwezige collega’s

Jouw profiel

 • Je bent resultaatgericht, werkt op een gestructureerde manier en plant je werk in met oog voor de wettelijke termijnen
 • Je beheerst je emoties bij stressvolle situaties en blijft steeds integer en professioneel
 • Je hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden en een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk)
 • Je hebt een Belgisch diploma (diploma maatschappelijk werker of sociaal verpleger) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • Je beschikt eveneens over een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet, Workflows)
Ervaring in de publieke sector is een troef.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van verschillende types met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.394,74€ (dat hoger kan zijn na valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4610T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20-12-21

Download de vacature in PDF-formaat