VACATURESAdministratief coördinator van het Socioprofessioneel inschakelingsproject (M/V/X)

Voor het departement Human Resources, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een administratief coördinator/trice van het Socioprofessioneel inschakelingsproject (M/V/X)

De coördinator/trice is lid van het departement Human Resources (DHR) en werkt nauw samen met het departement Tewerkstelling en Sociale Economie (DTSE), dat instaat voor de daadwerkelijke tewerkstelling van de begunstigden van het OCMW. Binnen het DHR, coördineert hij/zij het team van de cel SPI, dat instaat voor de administratieve aspecten van het project en is hij/zij lid van het coördinatiecomité, samen met de andere verantwoordelijken van de cellen. Hij/zij neemt zo deel aan de algemene organisatie van het DHR en werkt mee aan de definitie van het beleid en de te behalen doelstellingen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt voor een kwaliteitsvolle administratieve ondersteuning van de personen in Socioprofessionele Integratie (SPI) door een transversale, coherente en klantgerichte aanpak van het project
 • Je coördineert rechtstreeks de cel "Contracten en prestaties SPI" en zorgt voor een goed administratief beheer van en toezicht op de inschakelingscontracten
 • Je verzekert en ontwikkelt de interne en externe communicatie over de verschillende aspecten van het project. De interne communicatie is gericht op de optimalisering van de verschillende operationele procedures en de rapportage aan de hiërarchische lijnen. De externe communicatie is gericht op het doorgeven van wettelijke en bestuursrechtelijke informatie aan de projectpartners
 • Je draagt bij tot de algemene organisatie van het departement Human Resources en tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het OCMW in samenwerking met de Directie en de verschillende celverantwoordelijken

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in teamcoördinatie, projectmanagement en beschikt over communicatieve vaardigheden
 • Je bent in staat om samenwerking te bevorderen en een transversale aanpak te ontwikkelen
 • Je bent veelzijdig, creatief, proactief en werkt resultaatgericht
 • Je hebt een Belgisch diploma (licentiaat/master in de sociale wetenschappen of sociaal recht) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen

Wij bieden

 • Een flexibele, gevarieerde werkomgeving die een evenwicht tussen werk en privéleven bevordert
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW – Hoe solliciteren”)
 • Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.180,51 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4600I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 30/10/2021

Download de vacature in PDF-formaat