NIEUWSVernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van de Stad Brussel

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van de Stad Brussel heeft twee nieuwe raadsleden. Geneviève Louyest (Ecolo) en Qendresa Gerlica (PS) werden door de Gemeenteraad aangewezen en hebben de eed afgelegd in handen van Burgemeester Philippe Close. Op woensdagochtend zijn ze in functie getreden bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. De wijziging komt er nadat twee voormalige raadsleden, Lotte Stoops (Groen) en Khalid Zian (PS), een nieuwe functie hebben opgenomen.

Naar aanleiding van de jongste verkiezingen wordt Lotte Stoops Brussels volksvertegenwoordiger en Khalid Zian wordt schepen van de Stad Brussel. Daardoor vervoegen twee nieuwe leden de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW bestaat voortaan, naast Voorzitster Karine Lalieux (PS), uit Michel Barnstijn (PS), Clémentine Buggenhout (MR-VLD), Tony Busselen (PTB-PVBA), Christian Ceux (CHD-CD&V), Florence Frelinx (MR-VLD), Qendresa Gerlica (PS), Chantal Hoornaert (Ecolo-Groen), Jérôme Jolibois (Ecolo-Groen), Sonia Lhoest (PS), Geneviève Louyest (Ecolo-Groen), Naïma Maati (PS), Fatima Moussaoui (CDH-CD&V-MR-VLD), Isabelle Rigaux (Défi), Henk Van Hellem (PS). “Ik wens Lotte Stoops en Khalid Zian te bedanken voor hun inzet van de laatste maanden en verwelkom Geneviève Louyest en Qendresa Gerlica, met wie ik de volgende jaren met plezier zal samenwerken om het OCMW steeds efficiënter te maken”, benadrukt Karine Lalieux.

Met een jaarlijks werkingsbudget van 315.505.900 €, een investeringsbudget van 81.241.100 € en 1.700 personeelsleden bereiken de acties van het OCMW meer dan tienduizenden personen. Het OCMW is verantwoordelijk voor de maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die hier nood aan heeft en biedt hen de mogelijkheid om een menswaardig leven te leiden. Daarnaast is de instelling ook actief in andere domeinen van het maatschappelijk welzijn, zoals het onthaal en de huisvesting van bejaarden, de cel studenten, ondernemingen en projecten rond sociaal ondernemen, de verhuur van ongeveer 2.099 eigendommen, het voeren van een actief beleid rond stedelijke herwaardering, bescherming van het erfgoed en de strijd tegen de gentrificatie van de centrale wijken, enz.

“De huidige sociale en economische context maakt het leven voor veel Brusselaars steeds moeilijker. Daardoor wordt de rol van het OCMW om maatschappelijk kwetsbare personen te begeleiden en te helpen, steeds belangrijker. We zijn wel degelijk van plan om een leidende rol te spelen in onder andere de maatschappelijke integratie en om de vaardigheden van elk te valoriseren. Een efficiënte en innoverende openbare instelling, een uitzonderlijk bestuur, inclusieve en duurzame projecten die verankerd zijn in de Stad: dit zijn de groten lijnen van mijn plan voor de zes volgende jaren” benadrukt Karine Lalieux, Voorzitster van het OCMW.


DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN