NIEUWSPrijsuitreiking Anspachprijs

Elk jaar reikt het OCMW van de Stad Brussel de Anspachprijs uit. Deze prijs wordt gegeven aan een jongere uit het tehuis Juliette Herman die bijna meerderjarig is en die weldra zelfstandig zal gaan leven.

Naast de dagelijkse steun van het personeel van het Tehuis is deze prijs een extra duwtje in de rug dat zeer gelegen komt voor de jongere. Dit jaar is het de jonge Tara die de prijs mocht ontvangen. Bij elke beproeving geeft ze blijk van een bewonderenswaardige motivatie en wilskracht. Deze prijs is ontstaan op initiatief van Mevrouw Anspach, van 1957 tot 1970 Voorzitster van het OCMW, dat toen het Centrum voor Openbare Onderstand heette. Haar dochter, Mevrouw Logé, heeft de fakkel overgenomen en was dit jaar weer aanwezig om de prijs uit te reiken.


De geschiedenis van de Anspachprijs gaat terug tot wijlen Mevr. Anspach, voormalige voorzitster van de Commissie voor Openbare Onderstand van Brussel van 1957 tot 1970 die besloten heeft om een donatie te geven. Na haar ontslag uit haar functie hebben de leden van de COO haar een blijk van waardering willen geven. Het was haar grootste wens om een fonds te creëren dat elk jaar een van de jongeren van de COO zou helpen. Wanneer deze jongere zelfstandig wordt, dan zou deze via dit fonds over een som geld beschikken om zelfstandig te gaan leven. Sinds het overlijden van Mevr. Anspach is het haar dochter Mevr. Logé die de fakkel overgenomen heeft. In overleg met Mevr. Logé wordt de prijs van Voorzitster Anspach sinds enkele jaren overhandigd aan een jongere die geplaatst is in een van de structuren van het Tehuis Juliette Herman van het OCMW van de Stad Brussel. Dit jaar bedraagt de prijs voor het eerst 1000€ (voordien 650€).

De criteria die in aanmerking genomen worden om de prijs te kunnen ontvangen zijn de leeftijd van de kandidaat (bijna meerderjarig), het persoonlijk project van de jongere (een project om zelfstandig te gaan wonen) en het feit dat de jongere geen familiale hulp krijgt die hem of haar kan helpen in de uitvoering van het project.

De prijsuitreiking gebeurt in aanwezigheid van Mevr. de Voorzitster (of haar vertegenwoordiger), Mevr. de Secretaris-generaal , Mevr. Logé, de jongere, de opvoeder van de jongere en de directie van Tehuis Juliette Herman.

De laureate van dit jaar is de jonge Tara, die opgevangen wordt in het project Windroos van het Tehuis Juliette, waar ze haar project om zelfstandig te gaan wonen voorbereidt.