NIEUWSLokale Sociale Gezondheidscontracten ANNEESSENS – PROJECT OPROEP

In 2020 is het OCMW van de Stad Brussel een samenwerking aangegaan met de Cocom voor de uitvoering van CLSS in de wijken Marollen en Anneessens.

Contexte

Sociale actie en gezondheidsbevordering

Tientallen jaren van literatuur over volksgezondheid tonen nu het verband aan tussen sociale levensomstandigheden en gezondheid, gedefinieerd als algemeen welzijn (psychisch, fysiek en sociaal).

In het kader van artikel 62 van de organieke wet van het OCMW, dat het OCMW machtigt om sociale actie op zijn grondgebied te voeren, erkent het OCMW van de Stad Brussel de complementariteit tussen zijn rol van openstelling van sociale rechten en die van opbouw van sociale banden voor lokale verenigings- en overheidsactoren.

Lokale sociale gezondheidscontracten (LSG)

In 2020 is het OCMW van de Stad Brussel een samenwerking aangegaan met de Cocom voor de uitvoering van CLSS in de wijken Marollen en Anneessens met een looptijd van vijf jaar. In overeenstemming met de filosofie van de gezondheidsbevordering hebben de CLSS tot doel het psychologische, fysieke en sociale welzijn van de bewoners te verbeteren.

Na de voltooiing in 2021 van een gemeenschapsdiagnose (in elke wijk) en een actieplan (opgesteld in samenwerking met de actoren van sociale actie en wijkgezondheid), lanceerde het OCMW van de Stad Brussel in 2022 een projectoproep in de twee genoemde wijken. Na deze oproep werden 6 projecten geselecteerd en gefinancierd op de twee prioritaire assen: bevordering van de toegang tot de bestaande sociale en gezondheidsdiensten en versterking van de preventie van dakloosheid en uitzetting.

De doelstellingen van de SGmering van een nieuw aanbod (dat de twee sectoren, de sociale en de gezondheidssector, samenbrengt) waarin de mens centraal staat.
 • De toegang tot zorg en diensten verbeteren.
 • Het regionale en lokale beleid inzake gezondheid, welzijn en armoedebestrijding beter op elkaar afstemmen.
 • Gezamenlijke strategieën ontwikkelen rond gemeenschappelijke (=onderhandelde) doelstellingen, die leiden tot het beschikbaar stellen van middelen en de uitvoering van de meest relevante acties

 • Project oproep 2023

  De projectoproep 2023 richt zich tot verenigingen die gevestigd zijn of een activiteit hebben binnen het arrondissement Anneessens en kan de wijk Stalingrad omvatten.

  Deze oproep heeft tot doel projecten te financieren die beantwoorden aan algemene doelstelling 1 van het actieplan: "Vermindering van het woningverlies in de wijk".

  De vereiste documenten voor de indiening van de aanvragen staan in de bijlage, namelijk:
  • Wijkdiagnose en actieplan
  • procedure
  • Aanvraagformulier

  Contact

  Margarita Concha, Referent Anneessens buurt – LSG
  Tél : 0490/140 964
  Mail : margarita.concha@ocmwbxl.brussels

  François Tricot, Verzantwoordelijk Cellule Coordination Sociale
  Tél : 0490/494233
  Mail : francois.tricot@ocmwbxl.brussels


  DOCUMENTEN DOWNLOADEN