NIEUWSDe Deal 18-25 viert zijn tweede verjaardag: het OCMW van de Stad Brussel helpt jongeren hun rechten te doen gelden.

In februari vieren we het tweejarig bestaan van de Deal 18-25 van het OCMW van de Stad Brussel, die al een honderdtal jongeren heeft geholpen die in schooluitval zijn, buiten de arbeidsmarkt staan of aan de rand van de maatschappij leven.

Hoe werkt de Deal 18-25?

Het is een flexibele en vereenvoudigde dienstverlening voor jongeren. De maatschappelijk assistent.e van de Deal 18-25 is bereikbaar op zijn of haar directe lijn, kan op korte termijn afspreken en kan de jongere begeleiden bij alle stappen die hij of zij onderneemt.
De Deal 18-25, die gericht is op jongeren in Brussel-Stad (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren) tussen 18 en 25 jaar, steunt onder meer maar niet uitsluitend op samenwerking en coördinatie tussen het OCMW en verschillende partners zoals de sociale diensten van hogescholen en universiteiten. Het doel van deze deal is de strijd aan te binden tegen de bestaansonzekerheid van jongeren, het niet-gebruiken van hun rechten en de sociale hulpverlening te activeren door hen te ontmoeten via deelname aan diverse buurtacties en contacten met jeugdverenigingen en -organisaties.


Maar wat is niet-gebruik?

Van niet-gebruik is sprake wanneer een persoon die in aanmerking komt voor sociale bijstand geen aanvraag indient bij de bevoegde instantie, zoals het OCMW, uit angst voor stigmatisering, gebrek aan informatie of om andere redenen.


Hoe maak je deze deal met het OCMW?

Voor meer informatie, bezoek onze Deal 18-25 pagina HIER

of contacteer ons op 0490/47.60.78,

of per e-mail op cel18-25@ocmwbxl.brussels