NIEUWSDe Stad Brussel en het OCMW versterken hun steunmaatregelen aan de gezinnen

De koopkrachtcrisis heeft drastische gevolgen voor de gezinsbudgetten. Steeds meer ouders ondervinden moeilijkheden om de onderwijskosten van hun kinderen te betalen. In deze context hebben de Stad Brussel en het OCMW besloten hun steun te versterken aan de gezinnen die ze begeleiden: voor warme maaltijden, schoolbenodigdheden, school- of buitenschoolse sport- en culturele activiteiten. Deze gezinnen zullen het hele schooljaar door hulp kunnen krijgen.

Met de stijgende prijzen van huur, energie en consumptiegoederen is het vaak op het budget voor sociale en buitenschoolse activiteiten dat wordt bezuinigd. Schoolreisjes en sportactiviteiten zijn echter essentieel voor de ontwikkeling en sociale integratie van kinderen. In de meest kwetsbare gezinnen hebben de kinderen soms niet eens het nodige schoolmateriaal en nemen ze niet genoeg of geen voedsel mee naar school. Daarom gaan we onze maatregelen voor de gezinnen versterken en hen financieel steunen in alle aspecten van het school- en buitenschoolse leven van hun kind.

De steunmaatregelen die door het OCMW van de Stad Brussel zijn ingesteld, bestaan uit vier onderdelen:

Operatie Rugzak (schoolactiviteiten en –uitstapjes)
In het kader van de operatie "Rugzak", steunt het OCMW van de Stad Brussel schoolactiviteiten en schoolreisjes voor kinderen tot 17 jaar. De tussenkomst van het OCMW, die tot nu toe 200 euro bedroeg, zal vanaf 1 september 2022 stijgen tot 250 euro per kind en per jaar. In 2021 is het OCMW 286 keer tussengekomen in het kader van de operatie "Rugzak". (Kosten van de maatregel: 57.200 euro)

Promo-Sport
Naast de operatie "Rugzak", die gericht is op jongeren van 17 jaar en jonger, is de operatie "Promo-Individuele Sport" erop gericht lichaamsbeweging te bevorderen bij begunstigden van het OCMW die ouder zijn dan 18 jaar. Het OCMW draagt financieel bij in de kosten van de sportactiviteit en dekt sinds 2016 ook de kosten van schoolreizen voor 18-plussers via een tegemoetkoming die tot nu toe maximaal 200 euro per persoon per jaar bedroeg. Dit bedrag is, net als bij operatie “Rugzak”, herzien en zal vanaf het begin van het schooljaar worden verhoogd tot 250 euro per persoon per jaar. In 2021 hebben 66 mensen van deze steun kunnen genieten.(Kosten van de maatregel: 13.200 euro)

Gratis schoolmaaltijden
Ook de actie "Schoolmaaltijden" wordt vernieuwd. Het is de bedoeling gratis warme maaltijden te verstrekken aan alle kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs van gezinnen die steun krijgen van het OCMW van de Stad Brussel en die niet naar een school gaan die dit programma reeds aanbiedt. Deze regeling vormt een aanvulling op de maatregelen van Faouzia Hariche, schepen van het Franstalig Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel, om kinderen een volledige en evenwichtige maaltijd per dag te garanderen en zo bij te dragen tot de gezondheid en de lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van alle kinderen, ook die uit kansarme gezinnen. In 2021 hebben 291 kinderen van het OCMW van dit programma kunnen genieten, voor een totaal van 28.496 verstrekte maaltijden. (Kosten van de maatregel: 85.000 euro)

Eindejaarsgeschenk
Omdat iedereen recht heeft op een geschenk op het einde van het jaar, verdeelt het OCMW van de Stad Brussel voortaan een waardebon van 40 euro (vóór 2022 was dat 25 euro) aan kinderen uit gesteunde gezinnen, aan begunstigden van dringende medische hulp, alsook aan kinderen die naar een huiswerkschool gaan die door het OCMW wordt georganiseerd. De bon kan gebruikt worden in de deelnemende speelgoedwinkels. In 2021 ontvingen 3.539 kinderen uit 1.530 verschillende gezinnen dit eindejaarsgeschenk. (Kosten van de maatregel: 88.475 euro)

Een kind dat opgroeit in een gezin met financiële problemen heeft meer kans om als volwassene ook met armoede te maken te krijgen. Met onze middelen willen we hun financiële moeilijkheden verlichten, zodat ze zichzelf binnen en buiten de school kunnen ontwikkelen.


Maatregelen genomen door het Openbaar onderwijs om het schoolgeld te verlagen:

Deze maatregelen zijn gericht op de leerlingen van de scholen van de Stad Brussel, ongeacht hun woonplaats of hun economische situatie. Zij zijn structureel en maken deel uit van een beleid van gratis onderwijs (dit is geen individuele steun).

Sinds begin 2021 zijn zwemlessen en vervoer naar het zwembad gratis voor leerlingen van de 3e kleuterklas tot en met het 6de leerjaar van de lagere school. (Kosten van de maatregel: 300.000 euro)

Buitenschoolse activiteiten zijn volledig gratis in 12 lagere scholen met de laagste sociaal-economische index. (Kosten van de maatregel: 113.000 euro)

Alle leerlingen van het vierde middelbaar (meer dan 1.200) kregen een laptop en er werden desktop pc’s uitgedeeld tijdens de gezondheidscrisis (meer dan 1 miljoen euro aan uitgaven).

14 kleuterscholen zijn geregistreerd in de regeling van de Franse Gemeenschap om hun leerlingen gratis warme middagmaaltijden te verstrekken.

Bij het begin van het schooljaar 2022 krijgt vanaf nu elke leerling van het eerste tot en met het zesde leerjaar een schoolspullenpakket ter waarde van 110 euro, waardoor ouders deze hoge kosten aan het begin van het schooljaar kunnen vermijden. (Kosten van de maatregel: 500.000 euro)

Toewerken naar gratis onderwijs is een van onze prioritaire doelstellingen omdat wij vinden dat onderwijs een grondrecht is dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is een essentiële democratische kwestie die keuzevrijheid en toegankelijkheid nauw met elkaar verbindt. Voor ons is het onaanvaardbaar dat ouders een school moeten kiezen op basis van de kosten en het aangerekende schoolgeld. Pedagogische keuzes moeten voorrang krijgen. Keuzevrijheid is alleen effectief als er volledige toegankelijkheid is.
De kwestie van gratis onderwijs gaat verder dan de kosten van schoolbenodigdheden. Het gaat ook om schoolreisjes, schoolondersteuning, enz. De stad zet aanzienlijke middelen in om de slaagkansen voor iedereen te vergroten.

Deze aanvullende maatregelen omvatten:
  • steun aan scholen voor bijlessen (Schola ULB: 12.500 euro), 8 antennes voor schoolbegeleiding in het lager onderwijs (100.000 euro voor +-400 leerlingen), gerichte studiebegeleiding, buitenschoolse workshops om leerlingen te helpen slagen (300.000 euro), huiswerkscholen voor middelbare scholieren (70.000 euro), enz.;
  • logopedie: logopedisten en een coördinator voor persoonlijke ondersteuning zijn beschikbaar om te luisteren naar de behoeften van de leerlingen (kosten van de maatregel: 200.000 euro);
  • financiering van sociaal-culturele activiteiten
Elk jaar worden nieuwe maatregelen genomen. "Bij de Stad Brussel willen we sociale ongelijkheden bestrijden en zo werken aan een meer rechtvaardige, eerlijke en solidaire samenleving.