NIEUWSOnthaal Oekraïners in Brussel: het OCMW kan u helpen

U bent aangekomen uit Oekraïne en u geniet van tijdelijke bescherming in België?

U hebt een aanvraag tot administratieve registratie ingediend bij het gemeentebestuur van de Stad Brussel (bijlage 15)?

Ons OCMW heeft een webpagina opgericht met een overzicht van de hulp waarop u recht heeft.

Klik hier voor meer info!