NIEUWSWorkshops methodologie om je te helpen slagen in je studies

Neem alle troeven in handen om te slagen in je studies!

Het OCMW van de Stad Brussel en de Pôle Académique de Bruxelles slaan opnieuw de handen in elkaar om workshops aan te bieden aan studenten uit het hoger onderwijs om hun werkmethoden te verbeteren.


De behandelde thema's zijn divers. Opgelet, deze workshops worden enkel in het Frans gegeven!


Maandag 8 november

Time management en persoonlijke betrokkenheid

Tijdens je studies of in het dagelijkse leven worden te veel kansen gemist omdat ze het gevoel geven “werk” te zijn. Met het gebruik van een agenda (virtueel of op papier) en een paar eenvoudige managementinstrumenten ligt succes in het verschiet. Welkom bij de workshop "Time management en persoonlijke betrokkenheid".


Dinsdag 9 november

Notities maken

Wat zijn mijn gebruikelijke strategieën om aantekeningen te maken? Past mijn methode bij mij? Waarom aantekeningen maken? Wanneer maak je aantekeningen? Welke methode is de beste? Wat doe ik met mijn notities na de cursus? Dit zijn allemaal vragen die in de workshop aan bod zullen komen.


Woensdag 10 november

Voorbereiding van een eindwerk of een proefschrift

Hoe moet ik mijn probleemstelling uitwerken: hoe moet ik mijn onderzoeksvragen, mijn hypothesen en mijn methodologische keuzes concipiëren en formuleren? Hoe voer ik een literatuurstudie uit? Hoe kan ik mijn tijd beheren en met mijn promotor omgaan? De workshop gaat in op deze vragen die zich voordoen aan het begin van een onderzoeksproject.


Vrijdag 12 november

Een goede werkmethode hebben of hoe efficiënt te zijn in je studies

De workshop biedt de studenten de gelegenheid om hun werkmethoden te evalueren. In het hoger onderwijs gaat het erom efficiënt te zijn om de vooropgezette doelstellingen te bereiken en te streven naar succes.
Weinig studenten zijn zich bewust van hun werkmethode en zijn soms ten einde raad wanneer ze geconfronteerd worden met de massa werk die zich opstapelt omdat ze niet efficiënt zijn.
Vóór de workshop moeten de deelnemers de 3 delen van de test over de 7 leerprofielen van JF. Michel, waarvan de procedure als volgt is:

Lees de instructies hieronder tot het einde, anders krijgt u geen toegang tot de hele test.

https://www.7profilsapprentissage.com/

Om aan de test deel te nemen, moet u zich inschrijven door op de knop "S’inscrire" te klikken en de procedure te volgen:
  • - Maak een account aan
  • - Kies uw status: "étudiant”
  • - Gebruik de schoolcode: WJC1
  • - Schrijf je in voor de "November 2021" klas
  • - Doe de test (voltooid indien 3 profielen)
  • --> Neem deel aan de workshop en pas zo nodig uw werkmethode aan
Op deze link vindt u alle informatie om de test af te leggen:

http://www.apprendreaapprendre.com/guide_pdf/eleve_faire_le_test.pdf

Maandag 15 november

Hoe zet ik me aan het werk en hoe blijf ik aan het werk?

Een werkschema opstellen is goed, je eraan houden en je doelen bereiken is beter!

Deze workshop-methode, die gebaseerd is op het werk van de AdAPTE-onderzoeksgroep, heeft tot doel de deelnemers een reeks aan hun behoeften aangepaste strategieën te laten ontdekken die hen in staat zullen stellen zich in te zetten voor en te volharden in zelfstandig werk.

Uiteindelijk zullen wij trachten een antwoord te geven op de volgende vraag: hoe zet ik me aan het werk en hoe blijf ik aan het werk?

Zeg vaarwel tegen de verleiding en neem het heft in eigen handen!


Dinsdag 16 november

Je stageverslag voorbereiden

Tijdens deze praktische workshop zal je je bewust worden van de bijdragen van je stage-ervaring en, meer in het bijzonder, van het distantiëren van deze ervaring, zodat zij een motor voor leren en ontwikkeling kan zijn.

Het doel is je te laten nadenken over de betekenis van dit verslag voor jezelf als persoon, als student en als toekomstige beroepsbeoefenaar, zonder daarbij de verwachtingen van je opleiders en begeleiders te negeren.

De steun die je tijdens de workshop krijgt, zal erop gericht zijn je in staat te stellen de uit je eigen ervaring opgedane kennis te verwoorden in relatie tot de door je opleidingsinstelling voorgeschreven kennis en de beroepskennis.

Dit werk zal zoveel mogelijk in samenwerking gebeuren: we zullen proberen om samen de kenmerken te begrijpen van de verschillende stageverslagen die je moet schrijven, zodat je in staat bent om je tekst op een bewuste en uitgeruste manier te ontwikkelen, zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft.Woensdag 24 november

Voorbereiden en afleggen van een schriftelijke of of mondeling examen

Hoe bereid je je voor op een schriftelijk en mondeling examen? Hoe kan je je blokperiode beheren? Hoe kan je het beste studeren? Hoe leg je een examen op een goeie manier af?


Ben je geïnteresseerd?

Klik hier om je in te schrijven.

De workshops beginnen om 17u30.

Tot binnenkort in videoconferentie!