NIEUWSEen actieplan voor de ouderen van de Stad Brussel

De stad Brussel en haar OCMW hebben maandag hun "Ouderenplan" voorgesteld. Dit actieplan wordt gelanceerd na een bijzonder moeilijke periode voor onze senioren en wil hun een stad bieden die aangepast is aan hun behoeften, met een actieve deelname aan het leven in hun buurt om zo hun isolement te doorbreken.

De stad Brussel telt 20.514 senioren (ouder dan 65 jaar), wat neerkomt op 11% van de stadsbevolking. Bij de ontwikkeling van dit actieplan waren veel lokale actoren betrokken, zoals de 18 Buurthuizen in de stad, die als voornaamste taak hebben buurtdiensten te verlenen.

Met dit plan en de aangewende acties wil de Stad Brussel de ontplooiing van ouderen bevorderen, hun leefomgeving en gezondheid verbeteren en hun deelname aan het sociale leven van hun gemeente aanmoedigen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de basisbehoeften van ouderen, namelijk toegang hebben tot informatiekanalen, zich veilig voelen in openbare ruimten, actief deelnemen aan het sociale en culturele leven, terwijl ook de kwestie van plaatselijke gezondheidszorg en behoorlijke en aangepaste huisvesting aan de orde wordt gesteld.

De prioriteiten van dit plan zijn onder meer:
  • Veiligheid: hulpdienst voor ouderen die door Bravvo (de preventiedienst van de stad) in de buurten wordt aangeboden.
  • Doorbreken van het isolement: voortzetten en intensiveren van gezellige activiteiten in de buurten, ontwikkelen van het netwerk voor wederzijdse hulp en opsporen van de kwetsbaarheden bij ouderen.
  • Gezondheidszorg: zorgen voor plaatselijke gezondheidsdiensten door versterking van het netwerk van medische centra.
  • Sociale bijstand: bevorderen van het sociaal werk voor ouderen door een nauwer partnerschap tussen de Buurthuizen en de sociale diensten van het OCMW.
  • Huisvesting: via het OCMW en de Grondregie van de Stad Brussel een huisvestingsaanbod blijven ontwikkelen dat is aangepast aan de realiteit van senioren en personen met beperkte mobiliteit.
  • Mobiliteit: de verplaatsingen van onze senioren door de stad vergemakkelijken door voertuigen ter beschikking te stellen voor het vervoer van senioren en door het aanbod van taxivouchers uit te breiden.
"Onze senioren zijn bijzonder getroffen door de gezondheidscrisis en zijn erg geïsoleerd geraakt. In dit actieplan worden concrete oplossingen voorgesteld om hen te helpen in hun dagelijks leven en om opnieuw contact met hen te leggen. Een veelzijdige stad als Brussel heeft de plicht om de levenskwaliteit van haar senioren te garanderen", verklaart Philippe Close, Burgemeester van de stad Brussel.

Met dit actieplan en vooral met het zeer lokale netwerk van onze Buurthuizen willen we ervoor zorgen dat alle ouderen kunnen genieten van lokale diensten die nuttig zijn voor hun dagelijkse leven en van een leefomgeving die gunstig is voor sociale, culturele en recreatieve ontmoetingen en ervaringen", zegt Khalid Zian, Voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel.

In dezelfde geest van burgerschap werd na de vakantie een adviesraad voor de ouderen van de Stad Brussel opgericht. Deze raad wil de deelname van senioren aan de uitwerking van collectieve antwoorden op sociale vraagstukken aanmoedigen en de deelname van senioren aan de acties van de gemeente doeltreffend maken. De adviesraad zal de plaatselijke autoriteiten advies en suggesties verstrekken over kwesties die ouderen aangaan: veiligheid, vervoer, huisvesting, rusthuizen, enz.

Het volledige "Ouderenplan" is te vinden op de website van de Stad Brussel en het OCMW

U kunt het HIER bekijken en downloaden