NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel biedt opnieuw een “residentiële blokperiode” aan studenten in moeilijkheden

Heb je rust nodig voor je tweede zittijd?
Kies dan voor residentieel blokken


Een kamer voor jou alleen, om je te concentreren op je examens van 22 juli tot 5 september

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT! Contacteer onze Cel Studenten : referentsetudes@ocmwbxl.brussels
(Een dienst voor studenten en hun familie die opgevolgd worden door het OCMW van de Stad Brussel)

Je kan ook naar één van onze studieruimten gaan!

Vier adressen:
  • SINT-GISLEIN - Sint-Gisleinsstraat 35/37 en 43 - 1000 Brussel
  • MADO - Emile Bockstaellaan114 - 1020 Laken
  • BRUYN - Bruynstraat 225 - 1120 Neder-Over-Heembeek
  • SPIEGEL - Spiegelstraat 7 - 1000 Brussel
VERGEET UW STUDENTENKAART NIET