NIEUWSEen samenwerking tussen het OCMW van de Stad Brussel en het UMC Sint-Pieter om de toegang tot vaccinatie tegen COVID-19 voor mensen zonder papieren te vergemakkelijken

Het UMC Sint-Pieter richt met de steun van de GGC een vaccinatiepunt in voor kwetsbare groepen. In dit kader wil het OCMW van de Stad Brussel mensen zonder papieren die bij het OCMW bekend zijn, sensibiliseren en oriënteren naar het vaccinatiepunt.

Het OCMW van de stad Brussel verzekert de toegang tot dringende medische hulp voor bijna 2.000 mensen zonder papieren die in Brussel wonen. Elke maand komen 1.200 van hen in contact met zijn diensten. Het Centrum is van plan een vaccinatiecampagne te ontwikkelen voor deze doelgroep, die ver van de instellingen staat.

Velen weten niet dat ze toegang hebben tot het vaccin. Sommigen weten ook niet hoe ze een afspraak moeten maken, waar ze heen moeten, welke documenten ze moeten voorleggen. Er moet ook rekening gehouden worden met het vertrouwenskader, waardoor mensen zonder papieren hun angst kunnen overwinnen om zich te melden.

Het OCMW van de Stad Brussel wil deze doelgroep systematisch informeren wanneer zij de sociale antennes en de algemene administratie in de Hoogstraat bezoeken.

Daarom is het Centrum is een partnerschap aangegaan met het UMC Sint-Pieter om deze personen makkelijker te kunnen registreren voor vaccinatie, door te bellen naar een speciaal nummer of door rechtstreeks naar het UMC te gaan. Er zal ook een informatiestand worden opgezet in de Hoogstraat.

Het is onze taak om juiste en concrete informatie over het COVID-vaccin aan mensen zonder papieren te verstrekken en hun toegang tot dit vaccin te vergemakkelijken. Dit past zowel in onze opdracht om sociale grondrechten te waarborgen als om, samen met de gezondheidsactoren, bij te dragen tot de verwezenlijking van de volksgezondheidsdoelstelling om de vaccinatiegraad tot de hele bevolking uit te breiden. Het is onze verantwoordelijkheid om deze doelgroep goed te informeren: iedere persoon zonder papieren die zich wil laten vaccineren, kan dat doen. In samenwerking met het UMC Sint-Pieter willen we voor deze mensen een echt circuit organiseren, van het OCMW tot het vaccinatiepunt, zonder administratieve procedures die de toegang tot het vaccin bemoeilijken.

"Het leek ons voor de hand te liggen de vaccinatie te organiseren van mensen die geen deel uitmaken van het traditionele gezondheidssysteem. Deze actie, die wordt uitgevoerd met de steun van de GGC, ligt volledig in de lijn van onze taken van openbare dienst. Onze waarden pleiten voor solidariteit en engagement, en we zorgen ervoor dat we ze naleven", aldus Michelle Dusart, Hoofdarts van het UMC Sint-Pieter.

Daklozen zullen door de middenveldorganisaties worden geïnformeerd over de vaccinatie en geholpen worden bij het maken van een afspraak.

Het vaccinatiepunt is open op afspraak op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend en op dinsdagmiddag op het nummer 02/535.46.00. Later zal ook 's avonds een tijdslot worden geopend.