NIEUWSNoodplan voor de huurders en de handelaars van de Grondregie en het OCMW van de Stad Brussel

Schepen van Huisvesting Khalid Zian en Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel Karine Lalieux, hebben op donderdag aan het Schepencollege en aan de Raad voor maatschappelijk welzijn een aantal maatregelen voorgesteld die zowel hun residentiële als hun commerciële huurders op een heel concrete manier moeten helpen om deze economisch moeilijke periode door te komen die veroorzaakt wordt door Covid-19.

Aanvankelijk kregen de commerciële huurders betalingsuitstel en werden de residentiële huurders verzocht om inkomstenverlies door de inperkingsmaatregelen (tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht voor de zelfstandigen,…) te signaleren. Nu besloten Karine Lalieux en Khalid Zian om nog een stap verder te gaan.

“We ontvingen al meer dan 300 aanvragen van onze huurders. Een duidelijk bewijs dat ze het financieel heel moeilijk hebben. Daarom is het belangrijk dat deze gezinnen voelen dat ze ondersteund worden tijdens deze moeilijke periode. De Stad besliste dan ook om een aantal ondersteunende maatregelen op te zetten”, aldus Khalid Zian.

“Of het nu gaat om handelaars, arbeiders, bedienden… De Brusselse bevolking wordt economisch hard getroffen door de inperkingsmaatregelen die van kracht zijn tijdens deze gezondheidscrisis. Terwijl voor sommigen hun inkomen daalt of zelfs helemaal wegvalt, blijven de maandelijkse uitgaven onveranderd of stijgen ze zelfs (terugbetaling van leningen, stijging van de prijs van levensmiddelen, stijging van het energieverbruik,…). Het is dan ook belangrijk dat we de plaatselijke bevolking helpen, of het nu gaat om buurtbewoners of handelaars, want zij zullen Brussel doen herleven”, benadrukt Karine Lalieux.

Wat de handelshuurovereenkomsten betreft, worden de handelaars vrijgesteld van de huur van april en mei, de meest strikte periode van de inperking. Hierbij komt nog het bevriezen van de huur van de maand juni.

Voor de horecasector en andere activiteiten (recreatieve ...) waarvan de heropening voorlopig nog niet is aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, is er naast bovenvermelde maatregelen een vrijstelling voorzien van de huur van juni en betalingsuitstel van de huur van de maand juli.

De uitgestelde huur zal pas vanaf 2021 betaald moeten worden op basis van een afbetalingsplan, waardoor handelaars hun energie en hun geld kunnen gebruiken voor de herlancering van hun activiteiten.

De residentiële huurders die een plots inkomstenverlies lijden door de crisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden financiële steun ontvangen via een eenmalige en uitzonderlijke tegemoetkoming. Het bedrag van deze tegemoetkoming varieert naargelang de samenstelling van het huishouden: € 300 voor gezinnen zonder kinderen, € 350 voor gezinnen met 1 of 2 kinderen en € 400 voor de zogenaamde grote gezinnen.

Ik ben commercieel huurder (detail)
  • Vrijstelling van de huur van april en mei
  • Betalingsuitstel van de huur van juni
  • Uitgestelde huurgelden zijn verschuldigd in 2021 + afbetalingsplan

Ik ben huurder van een Horecazaak of van een zaak in een sector die nog steeds gesloten is
  • Vrijstelling van de huur van april, mei en juni
  • Betalingsuitstel van de huur van juli
  • Uitgestelde huurgelden zijn verschuldigd in 2021 + afbetalingsplan

Ik ben residentieel huurder
Eenmalige en uitzonderlijke tegemoetkoming indien inkomstenverlies door Covid-19
  • € 300 -> Gezinnen zonder kinderen
  • € 350 -> Gezinnen met 1 of 2 kind(eren)
  • € 400 -> Grote gezinnen (3 of meer kinderen)

Om te kunnen genieten van deze tegemoetkoming moet het netto belastbaar inkomen van het huishouden (vóór de Coronacrisis) gelijk zijn aan of lager zijn dan 150% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

“De gezondheidscrisis zorgt voor een negatief effect op de koopkracht van de bevolking en de huur vormt een groot deel van een gezinsbudget. Daarom willen we een onmiddellijke en snelle tegemoetkoming voorzien”, vervolgt Khalid Zian.

“Deze ongeziene gezondheidscrisis in ons land vraagt om een reactie van de overheid. Het OCMW van de Stad Brussel en de Grondregie stellen dan ook alles in het werk om zo goed mogelijk contact te onderhouden met de honderden Brusselse handelaars en huurders met wie ze een contract hebben afgesloten”, besluit Karine Lalieux.

Voor meer informatie over deze maatregelen en de toelatingsvoorwaarden van de tegemoetkomingen kunnen de huurders van de Grondregie en van het OCMW terecht op de verschillende websites van de Stad: www.bruxelles.be, https://regiefonciere.bruxelles.be/ en op http://cpasbxl.brussels/

De commerciële huurders van de Grondregie kunnen contact opnemen via 02 279 41 05 of per e-mail Retail@brucity.be en de residentiële huurders kunnen de Grondregie contacteren via 0800 15 689 of per e-mail covid.regie@brucity.be

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 02/563 53 90 en per e-mail via infoloyer@cpasbxl.brussels voor de residentiële huurders en op het nummer 02/543 62 66 en per e-mail via venera.buscema@cpasbxl.brussels voor de handelaars.