NIEUWSHet OCMW van de Stad Brussel en RENOBRU openen nieuwe transitwoningen in Laken voor mensen die dringend hulp nodig hebben

Het OCMW van de Stad Brussel en de vzw RENOBRU hebben deze middag 4 nieuwe transitwoningen ingehuldigd in de Maria-Christinastraat 232 te 1020 Laken. Deze 4 woningen worden toegevoegd aan het lijstje van de 65 reeds bestaande transitwoningen van het OCMW. Dit type woning is bestemd om tijdelijke huisvesting te bieden aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden en die heel kwetsbaar zijn. Zo kunnen ze begeleid worden in hun zoektocht naar een woning die aangepast is aan hun noden, hun inkomen en die ervoor zorgt dat ze zich verder kunnen ontplooien. Het gebouw werd door het OCMW aangekocht in het kader van het Stadsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De externe renovatiewerken werden uitgevoerd door het OCMW en namen iets meer dan een jaar in beslag. De binnenrenovatie werd uitgevoerd door RENOBRU, dat gespecialiseerd is in de socioprofessionele inschakeling van mensen met een contract artikel 60. Jaarlijks worden er zo meer dan 50 mensen opgeleid in de beroepen uit de bouwsector, een sector die in grote mate te maken heeft met een tekort aan arbeidskrachten en die dus inzet op professionele inschakeling.

Met de steun van het Brussels Gewest in het kader van het Stadsbeleid, heeft het OCMW van de Stad Brussel in 2018 een leegstaand gebouw uit de privémarkt aangekocht in de Maria-Christinastraat 232 te 1020 Laken om er transitwoningen van te maken. In amper een jaar tijd is het gebouw omgevormd tot 4 tweekamerappartementen waar families kunnen ondergebracht worden die bijzonder kwetsbaar zijn en die geconfronteerd worden met een dringend huisvestingsprobleem: dakloosheid, uithuiszetting, ongezonde woningen, familieconflicten, geweld, enz.

Deze 4 woningen komen bovenop de 65 transitwoningen van het OCMW waarin er mensen kunnen gehuisvest worden die wegens uitzonderlijke omstandigheden zoals deze die hierboven vermeld worden, geen woning meer hebben. Deze mensen kunnen tot maximum 18 maanden verblijven in deze transitwoningen. Tijdens deze periode krijgen ze verregaande sociale begeleiding en worden ze geholpen om een gezonde woning te vinden. “Naast het feit dat we reageren op een noodsituatie en dat we families, vrouwen en mannen niet op straat laten leven, is een transitwoning ook de gelegenheid voor de begunstigden om administratief weer alles op orde te zetten. Via dit soort woning kunnen de huurders hun sociale rechten opnieuw activeren en genieten van een brede maatschappelijke begeleiding. Naast noodoplossingen biedt het OCMW eveneens structurele oplossingen aan, zoals transitwoningen. Deze woningen bieden stabiliteit en omkadering en dienen als springplank om uit de armoede te raken”, legt Karine Lalieux, Voorzitster van het OCWM van de Stad Brussel uit. Het nieuwe woningenplan van het OCMW voorziet in de bouw van 26 bijkomende transitwoningen en plaatst het accent op de meest kwetsbare doelgroepen van onze Stad, namelijk de eenoudergezinnen, de grote gezinnen en de ouderen, die het nog moeilijker hebben dan andere groepen om huisvesting te vinden die aan hun behoeften voldoet. “Steeds meer families, en vooral de eenoudergezinnen, worden door armoede getroffen. Daarom breiden we ons aanbod aan woningen met meerdere kamers uit, waaronder de transitwoningen”, legt Karine Lalieux, Voorzitster van het OCMW uit.

Socioprofessionele inschakeling

Terwijl de grote werken door het OCMW werden uitgevoerd, werd de binnenhuisrenovatie door RENOBRU uitgevoerd met een tweeledig doel: de socioprofessionele integratie en de strijd tegen ongezonde woningen. RENOBRU werd opgericht in 2006 op initiatief van de Stad Brussel en het OCMW en heeft al minstens 300 woningen gerenoveerd. Elk jaar worden er via het OCMW meer dan 50 medewerkers met een contract artikel 60 opgeleid in de beroepen uit de bouwsector. Op deze werf waren ze met X en hebben ze in totaal X uur gewerkt. Ongeveer 1.000 mensen werken via het OCMW van de Stad Brussel met een contract artikel 60. Naast de administratieve regularisatie van het doelpubliek, kunnen ze ook nuttige en praktische opleidingen volgen en relevante ervaring opdoen met het oog op een definitieve inschakeling op de arbeidsmarkt.


RENOBRU