NIEUWSEen nieuwe locatie voor de “Colis du Cœur” van Laken

De Resto du Cœur van Laken en het OCMW van de Stad Brussel hebben dinsdag de nieuwe distributiesite van de voedselpakketen “Les Colis du Coeur” ingehuldigd in de Vrièrestraat 67-69 te Laken. Jaarlijks worden er via dit project ongeveer 120.000 voedselpakketen verdeeld aan 1.250 Brusselse zorgontvangers, waaronder 400 families.

Sinds 2003 baat de vzw Resto du Cœur het sociaal restaurant “De andere tafel” uit in de Stefaniastraat 26-32 te Laken. Dit project is 24 jaar geleden ontstaan op initiatief van het OCMW van de Stad Brussel en vervult twee doelstellingen: de eerste is om te beantwoorden aan de voedselbehoeften van mensen die in armoede leven, de tweede is de socioprofessionele inschakeling. Vijf dagen per week (van maandag tot vrijdag) wordt er een gezonde en evenwichtige maaltijd aangeboden aan een democratische prijs. In 2018 werden er niet minder dan 43.000 maaltijden geserveerd. Daarnaast worden er ook 13 personen met een contract artikel 60 tewerkgesteld door het OCMW. Deze vorm van tewerkstelling biedt de mogelijkheid aan mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt om een eerste professionele ervaring op te doen of om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering eens het contract ten einde is.

119.625 voedselpakketten

Sinds 2017 is de Resto du Cœur van Laken (een van de 15 Restos du Cœur van België) eveneens actief in de verdeling van pakketten (levensmiddelen, verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, producten voor kinderen,…) via het project “les Colis du Coeur”. In 2018 heeft het team, dat samengesteld is uit een verantwoordelijke, een medewerker met een contract artikel 60 en verschillende vrijwilligers, dagelijks ongeveer 119.625 porties verdeeld, of in totaal 220 ton herverdeelde producten. De producten zijn afkomstig van donaties van verschillende reguliere partners: Fédération des Restos du Cœur de Belgique, Voedselbank, Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), grote winkelketens… In totaal hebben 1.263 mensen, waaronder meer dan 401 families, kunnen genieten van deze dienst. Dit is 11% meer dan in 2017.

De pakketten werden tot voor kort beheerd en verdeeld in een gebouw in de Tuinbouwersstraat. Deze zomer verhuisde de Colis du Coeur naar een gebouw dat aangekocht werd door het OCMW en dat met een oppervlakte van 840m² meer aangepast is aan hun noden. Deze winter wordt de nieuwe site van de “Colis du Coeur” officieel ingehuldigd.

De Resto du Coeur van Laken en het OCMW van de Stad Brussel zijn altijd al met elkaar verbonden geweest. Het sociaal restaurant en de Colis du Coeur bieden kostbare hulp aan talrijke Brusselaars die in armoede leven. Het was noodzakelijk dat de site van de colis in Laken zou blijven, waar er helaas een stijging van de armoede wordt vastgesteld. Vandaag worden er meer dan 1.250 mensen (families, kinderen, ouderen,…) geholpen door de Colis du Coeur. Naast voedingswaren en materiële goederen, biedt deze plek ook rust en een vriendelijke omgeving voor mensen die het moeilijk hebben in het leven of mensen die alleen zijn,... De site draait onder andere dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers en dankzij de donaties van vrijgevige schenkers, die we hartelijk willen bedanken. De activiteiten van de Resto du Coeur bieden eveneens de gelegenheid om mensen op te leiden voor verschillende beroepen en om zo verschillende doelstellingen te verwezenlijken binnen de strijd tegen de armoede.

De voedselpakketten worden op woensdag en op vrijdag verdeeld. De andere dagen van de week worden gewijd aan het beheer van de stock en de donaties. De prijs van een pakket dat voor 3 tot 4 dagen voedselwaren bevat, bedraagt 2€ voor een alleenstaande. “Het is belangrijk om een symbolische prijs vast te leggen. Op deze manier blijft de begunstigde meester over zijn sociale emancipatie en bevindt hij zich niet enkel in een liefdadigheidskader. Het is belangrijk dat de begunstigde zijn waardigheid behoudt. De vrijwilligers maken dagelijks tijd vrij om levensmiddelen in te zamelen, te sorteren en te verdelen. Dit doen ze op een respectvolle manier, uit solidariteit en zonder enige tegenprestatie. Zonder hen zou onze actie en die van talrijke andere Resto du Coeurs niet mogelijk zijn. We zijn zeer dankbaar voor hun inzet!”, legt Frank Duval van de Resto du Coeur van Laken uit.